ทัวร์สังเวชนียสถาน อาสาฬหบูชา ไหว้พระ 2 สังเวชฯ พุทธคยา พาราณสี 12-17 กค. 65

ทัวร์สังเวชนียสถาน 2 ตำบล พุทธคยา พาราณสี 

วันพระใหญ่อาสาฬหบูชา กราบสักการะ 2 สังเวชนียสถาน เช้าสารนาถ บ่ายพุทธคยา !!

พิเศษ !! เที่ยวภารหุตแกลลอรี่ โกลกาต้า 1 วัน 

12-17 กรกฎาคม 2565 หยุดยาวอาสาฬหบูชา 5 วัน

43,500 บาท 

(บินการบินไทย+ภายใน พักโรงแรม)

รายละเอียดย่อ 

1. สถานที่เยี่ยมชม : สังเวชนียสถาน 2 ตำบล+เมืองสำคัญ

 • สังเวชนียสถานแห่งที่่ 1 สถานที่ตรัสรู้ : พุทธคยา
 • สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 สถานที่แสดงปฐมเทศนา : สารนาถ
 • เมืองสำคัญตามเส้นทาง : ราชคฤห์ นาลันทา ไวสาลี สาวัตถี
 • เที่ยวชมเมืองโกลกาต้า เมืองหลวงของแคว้นเบงกอลตะวันออกและภารหุตแกลลอรี่ โกลกาต้า มิวเซียม

2. การเดินทาง 

 •  ขาไป (กรุงเทพ - อินเดีย) สายการบินไทย ไฟลท์ TG 331 กรุงเทพ-เดลีและ Spice jet ไฟลท์ Sg2950  เดลี - พาราณสี 
 • ขากลับ (อินเดีย - กรุงเทพ) สายการบิร Indigo Air ไฟลท์ 6E77 โกลกาต้า - กรุงเทพ 

เนื่องจากสนามบินพาราณสีและสนามบินคยาเป็นสนามบินย่อยของอินเดีย จึงยังไม่มีไฟลท์บินตรงจากไทยหลังช่วงโควิด 19 จึงจัดโปรแกรมบินไปลงเมืองใหญ่เช่นเดลีและบินภายในมายังที่หมายเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องกายกเลิกไฟลท์ที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ 

3. ที่พัก : โรงแรม  

 • พาราณสี : โรงแรม Pinnacle หรือโรงแรม SGT Plaza ทั้ง 2 แห่งอยู่ใกล้กับธัมเมกขสถูปและเจาคันธีสถูป สารนาถ พาราณสีค่ะ 
 • พุทธคยา : โรงแรม Tathagat อยู่ใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ์มาก เดินไปสะดวก หากร้อนอยากพักก็กลับมาพักที่โรงแรมได้ตลอดเวลาค่ะ
 • โกลกาต้า : โรงแรม Golden Apple อยู่ใกล้สถานที่เที่ยว ในย่านใจกลางเมือง เดินเล่นสบายๆค่ะ 

เนื่องจากคนอินเดียมีลักษณะการกินและวัฒนธรรมหลายอย่างไม่เหมือนชาวต่างชาติ ฟ้าจึงเลือกคัดสรรโรงแรมคุ้นเคยกับการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะเรื่องอาหารและทำเลเพื่อให้ทุกท่านออกมาเดินชมบรรยากาศ ช้อปปิ้ง ถ่ายรูปได้ตามสะดวกค่ะ  

4. อาหาร  

 • ทานอาหารที่โรงแรมที่เข้าใจวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างจากคนอินเดีย
 • ร้านอาหารนอกโรงแรมที่เลือกร้านมาแล้วว่าคุณภาพดี รีวิวแน่น เพื่อไม่ให้จำเจกับการทานที่โรงแรมตลอดเวลาค่ะ

5. ค่าใช้จ่าย  

 • ท่านละ 43,500 บาท (รวมทุกอย่างไม่มีการเก็บค่าทัวร์เพิ่มหน้างาน)
 • จองพร้อมกัน 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 43,000 บาท
 • จองพร้อมกัน 3 ท่าน ลดเหลือท่านละ 42,000 บาท 

5.1 ราคารวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ไฟลท์ที่ระบุในกำหนดการ
 • ค่าภาษีสนามบิน // ค่าเดินทางตามกำหนดการ ที่โกลกาต้าหากท่านใดอยากขึ้นรถไฟใต้ดินก็จะลองพาไปขึ้น รวมค่ารถไฟใต้ดินแล้วค่ะ
 • ค่าที่พักทุกเมือง // ค่าอาหารทุกมื้อตั้งแต่ออกจากไทยและมื้อสุดท้ายก่อนกลับไทย
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกเมือง (พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน วัดตามเมืองต่างๆ)
 • ค่าวีซ่าประเทศอินเดีย (e-visa 30 วัน) ท่านใดอยากได้วีซ่า 1 ปี เพิ่มเงิน 1000 บาท ท่านใดมีวีซ่าที่ใช้ได้อยู่แล้วลดค่าวีซ่า 700 บาทค่ะ
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงิน1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตระหว่างการเดินทางไม่รวมการประกันความเสียหายของทรัพย์สิน ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทางหรือเอกสารสูญหายค่ะ

5.2 ราคาไม่รวม 

 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่ทัวร์(คนขับรถ เด็กรถ ไกด์อินเดีย เจ้าหน้าที่ยกกระเป๋าของวัด ท่านละ 600 บาท 
 • ค่าน้ำหนักกระเป่าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกว่าที่ระบุในกำหนดการ
 • ค่าทำพาสปอต ค่าเดินในประเทศไทยในวันเดินทางไปและกลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าของฝาก เงินทำบุญ ค่าซิมโทรศัพท์
 • ค่าประกันทรัพย์สินเสียหายจากการเดินทาง 

 6. สภาพอากาศ การเตรียมตัว 

 • อากาศช่วงอาสาฬหบูชา อากาศร้อนเหมือนไทยแต่แดดแรง แห้งและฝุ่นเยอะ แนะนำใส่หน้ากากอนามัยกันฝุ่นและจิบน้ำตลอดเวลาค่ะ ฟ้าแสตนบายน้ำเย็นไว้ให้ตลอด ไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้ำเพราะเราอยู่ในเมืองใหญ่ ห้องน้ำตามมาตรฐาน(ไม่ใช่กลางทุ่ง)มีตลอดค่ะ
 • เสื้อผ้าเน้นแบบใส่สบาย แห้งไวเนื่องจากสภาพอากาศ

 

โปรแกรมเต็ม 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 : กรุงเทพ - เดลี – พาราณสี

 

19.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 4

เช็คอินสายการบินไทยไฟลท์ TG 331 กรุงเทพ - เดลี (เคาร์เตอร์ J) ไฟลท์บินเวลา 23.50

02.15 วันที่ 12 กรกฎาคม  ถึงนิวเดลี อินเดีย ผ่านตม.(ตรวจคนเข้าเมือง) รับกระเป๋า พักผ่อนรอต่อเครื่องไปยังพาราณสี
06.25 น. ต่อเครื่องไปยังพาราณสีด้วยสายการบิน Spicejet ไฟลท์ SG2950
07.25 น. ถึงสนามบิยพาราณสี 

12 กรกฎาคม 2565 : พาราณสี ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา

เช้า                

 ออกจากสนามบินพาราณสี เดินทาง 30 นาทีมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

มาสวดมนต์ ทำวัตรเช้าและเยี่ยมชมสถานที่แสดงปฐมเทศนา ธัมเมกขสถูปเข้าชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ

และกราบพระบรมสารีริกธาตุ ณ สมาคมมหาโพธิ

กลางวัน

ทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ให้เวลาอิสระในการปฏิบัติธรรมช่วงบ่ายหรือมาพักผ่อนที่โรงแรม

เย็น 

ล่องเรือชมเมืองพาราณสี ณ แม่น้ำคงคาและชมพิธีบูชาไฟและพิธีเผาศพริมฝั่งแม่น้ำคงคา

13 กรกฎาคม 2565 : พาราณสี – พุทธคยา วันอาสาฬหบูชา วันพระใหญ่ไหว้พระ 2 สังเวช

เช้า               

ทานอาหารที่โรงแรม ช่วงเช้าสวดมนต์ทำวัตรเช้า ณ ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา

และออกเดินทางสู่พุทธคยา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.)

กลางวัน

แวะทานข้าวกลางวันระหว่างทาง ณ วัดไทยสาสะราม (ทานข้าวเสร็จร่วมทำบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัด)

เมื่อถึงพุทธคยาแวะเข้าที่พักเพื่อเข้าห้องน้ำ พักผ่อนสักครู่ก่อนเดินทางไปยังต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้

สวดมนต์ทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรมในวันพระใหญ่ อาสาฬบูชา

เย็น

เข้าพักและทานอาหารเย็น  ณ โรงแรม Tathagat อยู่ใจกลางพุทธคยา ทานอาหารเสร็จสามารถออกมาเดินเล่น

ย่อยอาหาร ชมเมือง ช้อปปิ้งได้อย่างสะดวกค่ะ

 14 กรกฎาคม 2565 : พุทธคยา - ราชคฤห์

  

เช้า                            

ทานข้าวเช้าที่โรงแรมและออกเดินทางสู่เมืองราชคฤห์อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นมคธ เมืองหมุดหมายสำคัญของการเผยแผ่พุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล

 

สถานที่ไปกราบสักการะได้แก่

 • วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา ถวายโดยพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์เจ้าแคว้นมคธ
 • เขาคิชกูช สถานที่ปลีกวิเวกของพระพุทธเจ้าในราชคฤห์ มีพระอรหันตสาวกย่ำรอยเท้าเดินขึ้นลงเป็นจำนวนมากในสมัยพุทธกาล
 • ตะโปทาราม สถานที่อาบน้ำตามวรรณะตามความเชื่อและหลักปฏิบัติของศาสนาฮินดู
 • หลวงพ่อองค์ดำ นาลันทา พระพุทธรูปโบราณ ศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรและขอกำลังใจในเรื่องสุขภาพ
 • มหาวิทยาลัยนาลันทาและสารีบุตรสถูป อดีตมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ยิ่งใหญ่ ที่ซึ่งพระถังซัมจั๋งเคยมาเรียนและคัดลอกคัมภีร์นำพุทธศาสนาไปเผยแผ่สู่จีนแผ่นดินใหญ่และสถานที่พระสารีบุตร สอนมารดาผู้เป็นวรรณะพรามณ์ให้เข้าถึงพุทธศาสนาก่อนตัวท่านจะดับขันธ์ไปนิพพาน

เราจะเยี่ยมชมและกราบสักการะสถานที่สำคัญ ในเมืองที่พุทธศาสนาปักหลัก ตั้งรากฐานในสมัยพุทธกาลเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นสิริมงคล เพื่อรากฐานชีวิตที่มั่นคงค่ะ

  หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่พุทธคยา พักผ่อนให้เต็มที่เพื่อกราบพระในวันต่อไปค่ะ

 

15 กรกฎาคม 2565 : พุทธคยาเต็มวัน

เช้า              

พุทธคยาเป็นสถานที่หลักของชาวพุทธโลก จึงให้เวลาอิสระทุกท่านในการปฏิบัติธรรมตามจริต ตามอัธยาศัย

จะนัดเวลาเป็นข่วงเพื่อพาไปทานร้านอร่อยๆในพุทธคยา จะปฏิบัติธรรม ซื้อของฝากช้อปปิ้งหรือเดินเล่น ตามความสะดวกของทุกท่านค่ะ

ฟ้ารอแสตนบายรออำนวยความสะดวกอยู่บริเวณจุดนัดหมายค่ะ

บ่าย-เย็น

เมื่อทานข้าวกลางวันเสร็จ เราจะไปทำบุญทอดผ่าป่าบำรุงวัดเนรัญชราวาสกัน หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 

หลังจากนั้นให้เวลาอิสระในการปฏิบัติธรรมหรือซื้อของฝากตามสะดวก 

ฟ้ารอแสตนบายอำนวยความสะดวกเช่นเดิมค่่ะ 

16 กรกฎาคม 2565 : พุทธคยา - โกลกาต้า

เช้า                     ทานอาหารเช้าเสร็จเราจะออกเดินทางสู่โกลกาต้า 

เมืองหลวงแห่งรัฐเบงกอลตะวันออก แวะทานข้าวระหว่างทาง ถึงโกลกาต้าช่วงเย็น ทานข้าวเย็นที่โรงแรมและพักผ่อนให้สบาย เตรียมกายใจไปเที่ยวชมโกลกาต้าวันรุ่งขึ้นค่ะ

เย็น เดินทางถึงโกลกาต้า พักที่โรงแรม The Golden Apple ใจกลางย่านธุรกิจและเมืองเก่าโกลกาต้า ไม่ใช่โรงแรมchain แบบทัวร์สำเร็จรูปเนื่องจากอยากให้ทุกท่านเดินเล่นชมบรรยากาศสบายๆย่านดีๆใจกลางเมืองค่ะ

 

17 กรกฎาคม 2565 : โกลกาต้า - ภารหุต - กรุงเทพ

เช้า              

ทานอาหารเช้าและไปชมIndian Museum ภารหุต แกลลอรี่ สถานที่เก็บรักษาเสาโตรนะที่ขุดค้นได้จากสถูปภารหุต

สถูปภารหุตเป็นสถูปที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราช (หลังพุทธปรินิพพานประมาณ 300 ปี) เป็นสถูปในยุคแรกของศิลปะพุทธ มีอายุร่วมสมัยกับสถูปสาญจี สถานที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากสถูปสาญจีแต่ปัจจุบันไม่มีส่วนที่เหลือในสถานที่จริงเนื่องจากถูกทำลาย บางส่วนที่ขุดค้นได้จึงถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์นี้ค่ะ

กลางวัน

ทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร และให้เวลาอิสระในการเดินเล่น ช้อปปิ้งย่านpark street แหล่งศูนย์กลางทางการเงินและการปกครองตั้งแต่ช่วงสมัยอาณานิคม 

ทานอาหารเย็นและออกเดินทางสู่สนามบินโกลกาต้า

21:10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิด้วยสาการบิน Indigo ไฟลท์  6e77 ใช้เวลาเดินทาง 2.35 ชม. 
 01.15 น. ของวันที่ 18กรกฎาคม  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ไม่ต้องผ่านกระบวนการกักตัวใดๆค่ะ

หมายเหตุ

 1. การเดินทางตามเส้นทางสังเวชนียสถานเป็นการเดินทางในระยะทางพอสมควรและระหว่างทางไม่มีร้านอาหารตามแบบสากลที่เหมาะสมกับคนไทย จึงมีความจำเป็นต้องทานอาหารแบบแพ็คกล่องจากวัดไทยเพื่อความปลอดภัยด้านสุขลักษณะอนามัยของญาติโยมค่ะ
 2. ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยหลายด้าน กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขตามสถานการณ์ ตามเหตุปัจจัยได้ตลอดเวลาตามเงื่อนไขด้านความปลอดภัย และความเหมาะสม

 ราคาทัวร์ 

 

อัตราค่าบริการ 43,500 บาท เมื่อจองที่นั่งภายในวันที่ 15 มิย. 2565

หลังจากนั้นอัตราค่าบริการตามอัตราค่าตั๋วเครื่องบิน

(ราคาโปรโมชั่นหลายที่นั่งกรุณาสอบถามเบอร์0831321161)

 

 

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า

1.

พาสปอตตัวจริง (เหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง)

2.

สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

3. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่ใส่แว่น ไม่ใส่หมวก พื้นหลังสีขาวขนาด 2*2 นิ้ว รูปขนาดสี่เหลี่ยมจตุรัสที่  (แจ้งร้านว่าวีซ่าอเมริกาค่ะ)

 

สำเนาเอกสารรบกวนเซ็นรับรองเอกสารสำเนาถูกต้องทุกชุดและส่งเอกสารมาที่

บุษยมาน วัชนาค 1449/21-22 ซ.กรุงเทพนนทบุรี 43 ถ.กรุงเทพนนทบุรี วงศ์สว่างบางซื่อ กทม. 10800