วิธีการจองทัวร์

วิธีการจองทัวร์ 

1. ระบุวันที่และจำนวนสมาชิกที่ต้องการร่วมเดินทางมาทางช่องทางดังนี้

2. ส่งหน้าพาสปอตผู้เดินทาง (หากยังไม่มีพาสปอตสามารถส่งชื่อตามบัตรประชาชนมาแทนก่อนได้) 

 

ตัวอย่างหน้าพาสปอตที่ใช้จอง

  

3. โอนเงินมัดจำจำนวน 15,000 มาที่

ธ.กสิกรไทย  

ชื่อบัญชีนางสาวบุษยมาน วัชนาค

031-8-49065-1

4.ส่งสลิปหรือหลักฐานการโอนมัดจำมาที่ช่องทางที่ท่านได้ติดต่อจองที่นั่งเพื่อความไม่สับสน 

5. สะพานบุญจะส่งชื่อคอนเฟิร์มตั๋วและอัพเดตรายชื่อสมาชิกของแต่ละทริป ดูได้ที่หน้าเวปไซต์

6. ญาติธรรมดำเนินการจัดการเตรียมขอวีซ่า ดูเอกสารขอวีซ่า คลิ๊ก เอกสารขอวีซ่า

7. เตรียมตัวเดินทางด้วยความสบายใจ


  • india-e-visa-rules-modified-1553484742.png
    ราคาทัวร์ของสะพานบุญรวมค่าวีซ่าแล้วทั้งสองประเทศในแต่ละทริปค่ะ (อินเดียและเนปาล) เมื่อส่งหน้าพาสปอต เงินมัดจำมาแล้ว = คอนเฟิร์มที่นั่งเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปคือการยื่นวีซ่าโดยสะพานบ...