เอกสารขอวีซ่า

ราคาทัวร์ของสะพานบุญรวมค่าวีซ่าแล้วทั้งสองประเทศในแต่ละทริปค่ะ (อินเดียและเนปาล)

เมื่อส่งหน้าพาสปอต เงินมัดจำมาแล้ว = คอนเฟิร์มที่นั่งเรียบร้อย

ขั้นตอนต่อไปคือการยื่นวีซ่าโดยสะพานบุญทัวร์จะเป็นผู้ดำเนินการให้ มั่นใจว่าผ่านชัวร์

 

รบกวนทุกท่าน เตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ 

1.พาสปอตตัวตัวจริง (มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง สมมติว่าเดินทางวันที่ 28ตค.62 พาสปอตต้องหมดอายุหลังจากวันที่28เมย.63เป็นต้นไป ทางที่ดีเหลือเกินๆไว้ มั่นใจกว่าค่ะ)


2.สำเนาพาสปอต 6 ชุด หน้าข้อมูลผู้เดินทาง (หากมีวีซ่าเข้าประเทศติดเล่มพาสปอต รบกวนถ่ายเอกสารแนบมาด้วยค่ะ)


3. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง (พร้อมเขียนอาชีพและสถานที่ทำงานในปัจจุบัน)


4.รูปถ่ายขนาด 2*2นิ้ว พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่หมวกและแว่นตา จำนวน 3 รูป (รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา)

ตัวอย่างรูปถ่ายยื่นวีซ่าอินเดีย

ตัวอย่างรูปถ่ายยื่นวีซ่า พื้นหลังสีขาวเท่านั้นค่ะ

 

ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า 

อินเดีย e-visaใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน โดยวีซ่าอินเดียเป็น E-visa multiple entry 1 ปี 

วีซ่าเนปาล ใช้เวลาไม่เกิน 2 วัน วีซ่าเนปาล เป็นวีซ่าติดเล่ม Double entry  

ตัวอย่างวีซ่าอินเดีย เอกสารสำคัญเหล่านี้ สะพานบุญทัวร์เป็นผู้ดำเนินการให้หมด

ญาติธรรมจองทัวร์แล้วก็เตรียมตัวไปแสวงบุญอย่างสบายๆได้เลยค่ะ 

ตัวอย่างอีวีซ่าอินเดีย