การเตรียมตัวไปจาริกแสวงบุญ ตอนที่ 1 การจัดกระเป๋าและการเช็คอินสายการบิน

  1. ขนาดและน้ำหนักกระเป๋า

ทุกท่านสามารถนำกระเป๋าไปได้ 2 ใบ แยกเป็นกระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่อง 20 กิโลกรัมและน้ำหนักกระเป๋า carry on 7 กิโลกรัม

 ขนาดกระเป๋า carry onพกติดตัวที่เหมาะสม ซึ่งไม่จำกัดว่าต้องกระเป๋าแบบตามรูปภาพ ใช้เป้ได้ค่ะ

 

2.การจัดกระเป๋าcarry on

 ของใช้ในกระเป๋าติดตัวนี้ แนะนำว่าให้เตรียมของใช้ที่เราใช้ประจำติดตัวใส่ในกระเป๋านี้ เพราะวันแรก กระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะอยู่แยกกับเรา ดังนั้นหากท่านอยากได้อะไรจะหยิบลำบากหรือไม่สามารถหยิบได้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการเดินทาง ในวันแรกจะใช้อะไร พกใส่กระเป๋าcarry on นี้ติดตัวไปเลยค่ะ

ยกตัวอย่างเช่น ฟ้าเป็นคนติดผ้าจะพกผ้าคลุมไหล่ผืนใหญ่ที่จะเป็นผ้าห่มไปด้วยเผื่ออากาศเย็นบนเครื่อง มาสกปิดจมูก ทิชชู่เปียก สมุดปากกา ลิปมันเผื่อปากแห้ง เสื้อกันหนาว หมอนรองคอ ใช้นั่งรถยาวที่อินเดีย ยาประจำตัว ยาแก้เมารถ ยาดม ยาแก้ปวดหัว หนังสือ สมุดบันทึก ปากกา

 

3.สิ่งที่ห้ามพกติดตัวขึ้นเครื่อง

  • เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง

ของเหลวทุกชนิดที่มีความจุต่อชิ้นเกิน 100 มล. รวมไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) เช่น เจล น้ำหอม สบู่เหลว สเปรย์ ห้ามพกติดตัวขึ้นเครื่องบิน แต่สามารถนำใส่กระเป๋าที่จะโหลดได้ ทั้งนี้เป็นมาตรการป้องกันการก่อการร้าย ที่เข้มงวดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ 911 แต่ถ้าเป็นยาที่จำเป็นต้องพกติดตัว ก็สามารถพกพาได้ในปริมาณที่เหมาะสม เช่น ชุดยาแก้เบาหวาน

  • แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank)

ไม่สามารถนำแบตเตอรี่สำรองทุกชนิดใส่กระเป๋าที่นำไปเช็คอิน แต่สามารถพกพาใส่กระเป๋าถือขึ้นไปได้ โดยต้องเป็นแบตเตอรี่สำรองที่มีค่าความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น

  • อาวุธและของมีคม

อาวุธโดยสภาพ เช่น มีด และสิ่งเทียมอาวุธ เช่น ปืนไฟแช็ก ระเบิดไฟแช็ก ปืนเด็กเล่น  ไม้บรรทัดเหล็ก คัตเตอร์ กรรไกรตัดเล็บ เข็มเย็บผ้า มีด มีดพับ มีดพก และของมีคมทุกชนิด ที่อาจทำให้เกิดอันตราย แต่หากเป็นของใช้ที่จำเป็น อาจอนุญาตให้เก็บไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดใต้เครื่องบินได้ แต่ไม่อนุญาตให้พกพาขึ้นเครื่องบิน

  • วัตถุไวไฟ

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระเบิดหรือเพลิงไหม้ เช่น น้ำมันไฟแช็ก เชื้อเพลิงแข็ง สีน้ำมัน ไม้ขีดไฟ ฯลฯ

  • อาหารที่มีกลิ่นแรง

อาหารต่างๆ เช่น อาหารทะเล เนื้อสัตว์สด/แช่แข็ง ทุเรียน ปลาร้า ต้องแพ็คมาอย่างเหมาะสมของเหล่านี้หากจะนำไปถวายวัดแพ็คใส่ลังหรือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่โหลดใต้เครื่องค่ะ

 

 4.การเช็คอิน

วันเดินทางที่สนามบิน ญาติโยมจะพบกับฟ้าและทีมงานสะพานบุญที่สนามบินดอนเมือง ทำการจัดการของทำบุญและเช็คอินสายการบิน และผ่านด่านการตรวจคนออกเมืองของไทย ต้องมีการแสกนกระเป๋าตามพิธีการความปลอดภัย เมื่อเช็คอินแล้วจะแจกเอกสารต่อไปนี้คืน

  • พาสปอต
  • วีซ่า
  • บอร์ดดิ้งพาส (ตั๋วขึ้นเครื่อง)

เอกสารทั้ง 3 อย่างนี้ พกติดตัวไว้ เก็บไว้ในที่หยิบง่ายและห้ามหายก่อนขึ้นเครื่องสายการบินอาจจะเช็คเอกสารก่อนขึ้นเครื่องอีกที แต่เป็นเจ้าหน้าที่คนไทยไม่ต้องห่วงเรื่องภาษาค่ะ ของด้านในสนามบิน(duty free) อาหารและน้ำมีราคาค่อนข้างสูง ท่านสามารถพกขวดเปล่าไปกรอกน้ำด้านในได้

 

เมื่อถึงอินเดียลงจากเครื่องแล้ว จะผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของอินเดียเตรียมเอกสารพาสปอตไว้ในที่ที่หยิบง่าย เอกสารวีซ่าด้านในที่แนบไว้ห้ามหายเด็ดขาด เตรียมไว้เพื่อเตรียมเข้าด่านตม. เจ้าหน้าที่จะให้ถ่ายรูปและแสกนลายนิ้วมือเพื่อเก็บหลักฐาน ภาษาไม่ใช่อุปสรรค ส่วนใหญ่เข้าใช้ภาษากายช่วยสื่อสารกับเราอยู่แล้วค่ะ และเราทุกคนจะผ่านกระบวนทุกอย่างด้วยกัน พร้อมกันค่ะ

 

5.รับกระเป๋าที่สนามบินปลายทาง

เมื่อผ่านกระบวนตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จะมารอที่สายพานรับกระเป๋า ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตัวเอง ยืนยันกระเป๋าของตนเอง เมื่อรับกระเป๋าแล้ว ให้ใส่รวมกันไว้ในรถเข็นกระเป๋าแล้วเดินออกจากสนามบินไปขึ้นรถที่มารอรับพร้อมกันค่ะ

กระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะถูกโหลดไว้ใต้รถแยกกับตัวท่านเอง กระเป๋าที่จะติดตัวท่านคือกระเป๋า Carry on ดังนั้นวันแรกจะใช้อะไร พกติดตัวใส่กระเป๋าCarry on ไปให้หมดค่ะ