การเตรียมตัวไปจาริกแสวงบุญ ตอนที่ 4 การทำบุญ

การไปอินเดียแต่ละครั้งเรามุ่งสร้างประโยชน์ ใช้เวลา 8วัน7คืนให้คุ้มค่าที่สุด ทั้งทางกาย วาจา ใจ

นอกจากการสวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรมแล้ว เรายังมีกิจกรรมบุญในทุกๆวันดังนี้ค่ะ 

  • การปฏิบัติบูชาที่สถานที่ต่างๆ

หลายท่านสอบถามมาเรื่องการปฏิบัติในแต่ละสถานที่ ในแต่ละสถานที่ต่างๆเมื่อเราไปถึง เดินชมแล้ว สะพานบุญจะจัดสนเวลาสำหรับการบูชาส่วนตัว เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเจริญสติภาวนา พัฒนาจิตใจ โดยเฉพาะที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จัดสรรเวลาเพื่อที่จะอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์มากพอสมควรในวันสุดท้ายค่ะ

  • การทอดผ้าป่า ถวายสังฆทาน

ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ศึกษาชิตของพระพุทธเจ้าของเรา สะพานบุญทัวร์มีความตั้งใจว่าจะต้องทำให้การไปแสวงบุญของเราในแต่ละครั้งมีประโยชน์เปรียบเสมือนกับ 45 พรรษาของพระพุทธเจ้าที่สร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์ สัตว์ เทวดา รูปภูมิและอรูปภูมิมากมาย

สะพานบุญทัวร์จะจัดทอดผ้าป่าและถวายสังฆทานของจำเป็น แก่วัดไทยทุกวัดที่เราไปพัก ยอดเงินผ้าป่า รวบรวมจากพลังศรัทธาของญาติโยมแฟนเพจและญาติธรรมที่เคยไปกับสะพานบุญทัวร์ จำนวนเงินนั้นขณะสามารถไปสมทบทอดหน้างานได้เลยค่ะ

 การเตรียมตัวไปแสวงบุญอินเดีย ถวายสังฆทาน

ส่วนของถวายสังฆทาน วัดไทยในอินเดียมีความต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนมากที่หาชื้อไม่ได้ในอินเดีย เอามาไว้เพื่อรองรับญาติโยมชาวไทยที่ไปแสวงบุญที่อินเดีย ส่วนหนึ่ง ยังชีพในช่วงเวลาหน้าร้อนที่ไม่มีคณะแสวงบุญไปส่วนหนึ่งและยังเอาของเหล่านี้แจกจ่าย ช่วยเหลือให้กับคนอินเดียที่ยากไร้ได้อีกส่วนหนึ่ง

ของที่เราขนไปจากไทยจะเน้นเครื่องอุปโภคที่วัดไทยต้องการ

และได้ประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร ชนิดที่เก็บไว้ได้นาน เช่น ปลาแห้ง กุ้งแห้ง เห็ดอบแห้ง ปลาอินทรีย์ เครื่องปรุงรส กะปิ น้ำปลา(อันนี้วัดต้องการมากค่ะ) ซีอิ๋ว รสดี

        สิ่งเหล่านี้หาซื้อไม่ได้ในอินเดียค่ะ เพราะเขาปรุงด้วยมาซาล่าและเครื่องเทศเฉพาะของเขาเท่านั้น ดังนั้นการขนของเหล่านี้ไปถวายสังฆทาน ได้อานิสงค์สูงสุดแน่นอนค่ะ

 

  • การให้ทานขอทาน เด็กๆอินเดีย

อินเดียขึ้นชื่อเรื่องขอทาน หลายท่านๆอาจจะได้ยินเรื่องที่เวลาให้ขอทานคนหนึ่งแล้ว เขาจะมารุมเรา ไม่ผิดแต่ก็ไม่ร้ายแรงขนาดนั้นค่ะ ด้วยธรรมชาติของคนอินเดีย เขาจะแบ่งปันกัน ใครได้อะไรก็จะบอกกัน ดังนั้นหากเราให้ขอทานคนหนึ่ง เขาจะบอกกันแล้วก็พากันมาขอมากๆขึ้นมากขึ้นกลายเป็นโดนรุมไป

ซึ่งตรงนี้จัดการได้โดยการฟังไกด์ และอาจารย์วิทยากรว่าตรงไหนให้ได้ ให้ไม่ได้ค่ะ

        สะพานบุญทัวร์ สนับสนุนการทำบุญทำทานทุกรูปแบบแต่หากการทำบุญของท่านจะนำความเสียหายมาให้ เราก็ต้องป้องกันตรงนี้ไว้ก่อน หากท่านเตรียมเงินเพื่อให้คนขอทานไป ทีมงานจะแจ้งว่าตรงไหนปลอดภัยพอที่สร้างบารมี หากตลบไหนมีความเสี่ยง นำเงินส่วนนั้นสมทบไปทอดผ้าป่าที่วัดนะคะ เพราะวัดจะจัดงานบุญแจกทานเป็นระยะๆค่ะ