ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ 9 วัด พุทธคยารับปีใหม่

ทัวร์แสวงบุญปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัด ณ พุทธคยา อินเดีย

30ธค.2565-3มค.2566 (5วัน4คืน)

บินตรงลงคยา

พักวัดเนรัญชราวาส (ห้องละ2-4ท่าน ห้องน้ำในตัว)

โควิดผ่านไป ไหว้พระ ทำบุญ 9 วัด เอาฤกษ์เอาชัยรับวันปีใหม่ ณ พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ อินเดีย  

อยากทำบุญแน่นๆแต่เวลาไม่เอื้อไป4สังเวชนียสถาน ตรงวันหยุดปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัดไปจุกๆ

 

1. สถานที่เยี่ยมชม: พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ 

 • สังเวชนียสถานแห่งที่่ 1 สถานที่ตรัสรู้ : พุทธคยา
 • ราชคฤห์ เมืองแรกที่พุทธศาสนาตั้งมั่น
 • นาลันทา สถานที่ตั้งของมหาวิยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก

2. วัดที่ไปถวายสังฆทาน

 1.  ใส่บาตรพระพุทธเมตตา (ของใส่บาตร พระผู้ดูแลท่านจะเอามาแจกคนยากไร้รอบนอกค่ะ)
 2. วัดเนรัญชราวาส 
 3. วัดปากน้ำ อินเดีย 
 4. วัดเมตตาพุทธาราม
 5. สถานพยาบาลภูริปาโล
 6. วัดลาว พุทธคยา
 7. วัดไทย มคธวิปัสสนา
 8. วัดไทยพุทธคยา
 9. วัดไทยเวฬุวัณ เมืองราชคฤห์

3. ของถวายสังฆทาน จัดเป็นชุดๆถวายวัด 

 • ชุดตรวจ ATK สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ 
 • ชุดยาพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไปอยู่วัดและคนอินเดียที่เดือดร้อนมาขอให้วัดทำแผลเบื้องต้นให้ค่ะ (ยาสามัญประจำบ้านไทยบางอย่างที่อินเดียหาซื้อไม่ได้)
 • เครื่องปรุงพื้นฐานที่ใช้ในครัว เช่น น้ำปลา กะปิ น้ำตาลปี๊บ (อินเดียหาซื้อยากและราคาแพง)
 • อาหารแห้งทั่วไป เช่นข้าวสาร มาม่า ปลากระป๋อง 

ของสังฆทาน ฟ้าจัดเตรียมไว้ถวายส่วนหนึ่ง แต่เรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญใหญ๋นี้ด้วยกัน ร่วมซื้อของถวายวัดไทย เน้นเป็นของที่หาในอินเดียไม่ได้เช่นกะปิ น้ำปลา น้ำตาลปี๊บ มาม่าไทย ปลากระป๋อง ของเหล่านี้นต้องอาศัยคณะขนไปช่วงไฮซีซั่นเท่านั้นค่ะ เราก็จะให้การเดินทางของเรา เป็นประโยชน์กับการเอาของที่หาซื้อในอินเดียไม่ได้ ขนไปถวายวัดด้วยเลย 

การถวายของแก่สงฆ์โดยรวมเป็นสังฆทานและเป็นของที่ประณีต ตั้งใจหามาเพื่อให้เกิดประโยชน์และได้จากปัจจัยบริสุทธิ์ ถวายด้วยจิตสาธารณะมีอานิสงค์มาก

4. การเดินทาง 

 • ดอนเมือง - พุทธคยา สายการบิน Air Asia ไฟลท์ fd 122 ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม. 08.20-10.10 เวลาอินเดียช้ากว่าไทย 1.30ชม. ขาไปได้กำไรเวลา1.30 ชม.
 • พุทธคยา - ดอนเมือง สายการบิน Air Asia ไฟลท์ fd 123 ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม. 10.40-14.50 ขากลับขาดทุนเวลา 1.30 ชม.
 • ภายในอินเดียใช้รถบัสส่วนตัวตลอดเส้นทาง 
 • ที่พุทธคยาช่วงปล่อยอิสระ ใช้รถลิ๊กชอว์หรือสามล้อแขก ค่าทัวร์รวมค่ารถสามล้อเส้นทางจากต้นโพธิ์กลับไปพักที่วัดค่ะ 
 • พาเดินเล่น อากาศเย็นๆ เดินไปด้วยกัน แวะดูของตลาด 

5. ที่พัก : วัดเนรัญชราวาส 

 • วัดเนรัญชราวาส (สร้างโดยหลวงพ่อถาวร จิตตวโร อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม) ห้องละ 2-4 ท่าน ห้องน้ำในตัว มีน้ำอุ่น ผ้าปู ผ้าห่มสะอาด

6. อาหาร  

 • ทานอาหารไทยที่วัดเนรัญชราวาส จะพาไปทานอาหารแขกโลคอลร้านดีๆใกล้ๆให้ลองกันค่ะ

7. ค่าใช้จ่าย  

 • ท่านละ 29,999 บาท (รวมทุกอย่างไม่มีการเก็บค่าทัวร์เพิ่มหน้างาน)
 • จองพร้อมกัน 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 28,999 บาท
 • จองพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือท่านละ 27,999 บาท 

7.1 ราคารวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ไฟลท์ที่ระบุในกำหนดการ
 • ค่ารถบัสที่ใช้ในการเดินทางในอินเดีย
 • ค่าที่พัก // ค่าอาหารทุกมื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกเมือง (พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน วัดตามเมืองต่างๆ)
 • ค่าวีซ่าประเทศอินเดีย
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงิน1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง (ไม่รวมประกันความเสียหายของสิ่งของและประกันสุขภาพ) 

7.2 ราคาไม่รวม 

 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่ทัวร์(คนขับรถ เด็กรถ ไกด์อินเดีย เจ้าหน้าที่ยกกระเป๋าของวัด ท่านละ 500 บาท 
 • ค่าน้ำหนักกระเป่าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกว่าที่ระบุในกำหนดการ
 • ค่าทำพาสปอต ค่าเดินในประเทศไทยในวันเดินทางไปและกลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าของฝาก เงินทำบุญ ค่าซิมโทรศัพท์
 • ค่าประกันทรัพย์สินเสียหายจากการเดินทาง 

 

โปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัด พุทธคยา

 วันที่  1 : 30 ธันวาคม 2565 กรุงเทพ (ดอนเมือง) 

  04.30 น. พบกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศประตู 1 สายการบิน Air Asia

 05.00 น. เช็คอินสายการบิน Air Asia ไฟลท์ fd122 เดินทางสู่สนามบินคยา ใ้ชเวลาเดินทาง 3.20 ชม. แต่อินเดียเวลาช้ากว่าไทย1.30 เวลาท้องถิ่นที่เราไปถึงจะบวกเพิ่มไปอีกนิดค่ะ

 10.10 น. ถึงสนามบินคยา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน

 •  เอกสารฟ้าจัดการเขียนให้ทั้งหมด ตอนคุณแอร์โอสเตสมาแจกรับเอกสารไว้แล้วนอนต่อได้เลยค่ะ
 • ตม.อินเดียที่คยามีประมาณ 4-5 เคาเตอร์ น้อยมากและทำงานช้ามาก ค่อยๆเปิดเล่มพาสปอต ค่อยๆแสกน เราอาจใช้เวลาที่ขั้นตอนนี้สักพัก ถือเป็นการรับน้องด่านแรกนะคะ

 ผ่านตม.มารับกระเป๋า แล้วเดินทางต่ไปทานกลางวันกันที่วัดเนรัญชราวาส พักผ่อนให้หายเพลียจากการเดินทางแล้วออกไปกราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ สังเวชนียสถานแห่งที่ 1 กันค่ะ 

 ใช้เวลาสวดมนต์ทำวัตรเย็น เดินดูรอบๆและกลับมาทานอาหารเย็นพักผ่อนที่วัด เตรียมตัวเพื่อเดินทางตามรอยพระพุทธเจ้าในวัดถัดไป

  

ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน 9-18พย.2565 ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย เนปาล 9-18พย.2565 ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน 9-11พย.2565

วันที่ 2 : 31 ธันวาคม 2565 พุทธคยา ชมสถานที่ต่างๆช่วงเช้า ช่วงบ่ายไปซื้อของถวายสังฆทาน

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้า เดินทางไปเขาดงคสิริสถานที่บำเพ็ญทุกรกริยาของพระพุทธเจ้าและเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าชายสิทธัตถะก่อนตรัสรู้

 • สถูปบ้านนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาส
 • สถานที่ถวายข้าวมธุปายาส
 • สถานที่ลอยถาดอธิฐานจิตเพื่อตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ
 • อาศรมอุรุเวลากัสสปะ นักบวชบูชาไฟที่ทรงโปรดเป็นกลุ่มที่ 3 หลังจากโปรดปัญจวัคคย์และกุลบุตรภัทวัคคีย์

ทานข้าวกลางวัน ณ วัดเนรัญชราวาส

ช่วงบ่าย ให้เวลาอิสระที่ต้นโพธิ์และเชิญชวนทุกท่านไปช้อปปิ้งของถวายสังฆทานวัดไทยร่วมกัน

วันที่  3 : 1 มกราคม  2565 : พุทธคยา ไหว้พระ ถวายสังฆทาน 9 วัด ตักตวงบุญทั้งวัน 

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าเสร็จ ออกไปสวดมนต์ทำวัตรเช้ารับปีใหม่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทำพิธีห่มผ้าถวายพระพุทธเมตตาและใส่บาตรพระพุทธเมตตา (วัดที่ 1)

กราบสักการะและถ่ายรูป สถาปัตยกรรมสวยงามแบบไทยและถวายสังฆทาน ณ วัดเมตตาพุทธาราม (วัดที่ 2)  เยี่ยมชมสถานพยาบาล ภูริปาโล (วัดที่ 3)

เข้าเยี่ยมชมและถวายสังฆทาน ณ วัดเพื่อนบ้านของไทย วัดลาว พุทธคยา (วัดที่ 4) 

กลับมาทานอาหารกลางวัน ณ วัดเนรัญชราวาส

 

 

ช่วงบ่าย

ทอดผ้าป่าและถวายสังฆทาน วัดเนรัญชราวาส  (วัดที่ 5)  

เยี่ยมชมและถวายสังฆทานวัดปากน้ำอินเดีย (วัดที่ 6) 

วัดไทยมคธ วิปัสสนา (วัดที่ 7)

เข้าชมวัดไทยพุทธคยาและถวายสังฆทานเป็นวัดสุดท้ายในวันนี้ (วัดที่ 8) 

พาทุกท่านเข้าไปสวดมนต์ทำวัตรเย็น แผ่ส่วนบุญให้กับเทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวร ในบุญทั้งหมดที่ได้ทำมาในวันนี้ ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ให้เวลาอิสระในการปฏิบัติหรือช้อปปิ้ง

กลับวัดไปทานข้าวเย็นกัน หลับพักผ่อนให้สบาย ปีตีใจกับการถวายมหาสังฆทาน 9 วัด รับปีใหม่

   วันที่  4 : 2 มกราคม  2565 : พุทธคยา - ราชคฤห์ - นาลันทา  

ช่วงเช้า-บ่าย

ทานอาหารเช้าที่วัดเนรัญชราวาสและออกเดินทางไปยังเมืองราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองสำคัญมากในชีวิตของพระพุทธเจ้า ราชคฤห์แห่งนี้เป็นเมืองแรกในแดนพุทธภูมิที่พุทธศาสนาตั้งมั่นโดยมีพุทธสาวกคนสำคัญคือพระเจ้าพิมพิสาร ปาวารณาตัวเป็นพุทธศาสนิกชน ในราชคฤห์จึงมีสถานที่มากมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระพุทธเจ้าให้เราได้ศึกษาและกราบสักการะเช่น

 • วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา
 • วัดและสถานพยาบาลของหมอชีวกโกมารภัฏ
 • ยอดเขาคิชกูช สถานที่ปลีกวิเวกของพระพุทธเจ้า ตรัสเทศน์หลายพระสูตรที่นี่และมีถ้ำอัครสาวกทั้งสอง และสถานที่พระสารีบุตรบรรลุธรรม
 • คุกสถานที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร ถูกจับขังโดยลูกชายของตนคือพระเจ้าอชาตศัตรูเพราะหลงผิดไปคบคิดกับพระเทวทัต
 • ตะโปทาราม สถานที่อาบน้ำสาธารณของคนอินเดียท้องถิ่น สถานที่นี้นอกจากจะเป็นสถานที่ท้องถิ่น แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวอินเดียแล้วยังแสดงธรรมได้ชัดเจนอีกด้วย

ทานกลางวันกันที่วัดไทยสิริราชคฤห์และถวายสังฆทานที่วัด(วัดที่ 9) 

 • เดินทางต่อไปที่นาลันทา เมืองใกล้ๆเพื่อไปกราบสักการะ
 • หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเผาทำลายจากกองทัพมุสลิมแต่เผาอย่างไรก็ไม่ไหม้ ท่านจึงขึ้นชื่อเรื่องการให้พรด้านสุขภาพ ไปขอพรท่านกันค่ะ
 • มหาวิทยาลัยนาลันทา ด้านในมีสถูปพระสารีบุตร สถานที่ท่านโปรดโยมแม่ก่อนนิพพาน

เรื่องราวเหล่านี้แค่เกริ่นๆค่ะ พอไปถึงสถานที่จริงๆได้ฟังวิทยากรกันเพลินหู ดูข้างทางกันเพลินตาแน่นอนค่ะ

เดินทางกลับพุทธคยา

ช่วงเย็น ทานอาหารเย็น พักผ่อนที่วัดเนรัญชราวาส

 

วันที่ 5 : 3 มกราคม 2565 : พุทธคยา - กรุงเทพ (ดอนเมือง)

ช่วงเช้า ทานอาหารเช้าที่วัดและออกเดินทางมาสนามบินคยา เช็คอินสายการบิน Air Asia ไฟลท์ fd123 ใช้เวลาเดินทาง 2.40 ชม. 
10.40 น.  ออกเดินกลับไทย ทานอาหารกลางวันบนเครื่องค่ะ
14.50 น.

เดินทางถึงสนามบินคอนเมือง เข้าไทยสบายๆ หากมีเอกสารต้องลงทะเบียน ฟ้าจัดการให้ก่อนล่วงหน้าค่ะ

ขอบคุณที่ร่วมเดินทางตามรอยพระพุทธเจ้า ณ 4 สังเวชนียสถานมาด้วยกัน 

บุญได้ที่ได้ร่วมทำกันมาขอให้ส่งถึงทุกสมาชิกทุกท่าน สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง รอไปเที่ยวด้วยกันใหม่รอบหน้านะคะ

สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ทุกท่านมีปีที่เยี่ยมยอด สมปรารถนา สุขภาพกายใจแข็งแรง 

ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยค่ะ