ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 อินเดีย เนปาลแต่ละรอบ พาไปไหนบ้าง

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รูปภาพ

 

หลังจากดูโปรแกรมทัวร์ น่าจะมีคำถามตามมามากมาย ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบลแต่ละรอบเราจะไปไหนบ้าง? ไปครบ 4 สังเวชนียสถานไหม?มีสถานที่อื่นอีกหรือไม่?

บทความนี้พามาดูภาพสถานที่กันให้ชัดๆว่าการตามรอยพระพุทธเจ้าที่อินเดียแต่ละรอบของเราไปไหนบ้าง แยกตามเมืองเขียนวันที่กำกับไว้ให้นะคะ บทความนี้เน้นดูรูปภาพสถานที่ที่กับความสำคัญคร่าวๆ หากอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่ลิงค์ได้เลยค่ะ

พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ 

พุทธคยา เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งสำคัญของเราคือต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ อยู่ภายในบริเวณเจดีย์พุทธคยาหรืออีกชื่อคือเจดีย์มหาโพธิ์ Maha Bodhi Temple ส่วนคนท้องถิ่นคนท้องถิ่นจะเรียก Main Temple ด้านในมีสถานที่หลักๆคือ

 • เจดีย์พุทธคยา ภายในประดิษฐานพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปหินแกรนิตองค์ดั้งเดิมที่รอดพ้นจากการทำลายมาได้ ซึ่งเราจะไปทำพิฑีถวายผ้าห่มพระพุทธเมตตากัน
 • ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อยู่ด้านหลังเจดีย์พุทธคยา สถานที่นี้คือที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ชอบเป็นองค์สัมมาสมเด็จพระพุทธเจ้า นึกภาพสมัยก่อนท่านนั่งอยู่บริเวณนี้คนเดียว รอบๆไม่มีเมือง ไม่มีคน มีแต่ป่า การได้ไปกราบสักการะแต่ปฏิบัติธรรมในบริเวณนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตเลยค่ะ
 • สัตตมหาสถานทั้ง 7 เป็นสถานที่โดยรอบเจดีย์พุทธคยา หลังจากตรัสรู้แล้วท่านใช้เวลาอยู่บริเวณนี้อีก 7 สัปดาห์ก่อนเดินเท้าไปสารนาถ พาราณสีเพื่อโปรดเหล่าปัญจวัคคีย์
 • สถานที่ส่วนย่อยมากมายให้เราได้เดินดู กราบสักการะและหาพื้นที่สงบๆนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันเป็นการส่วนตัว  

พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้

 

ทางเข้ามหาเจดีย์พุทธคยา
พระพุทธเมตตา ประดิษฐานภายในเจดีย์พุทธคยา

สถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าที่พุทธคยา 

นอกจากในเจดีย์พุทธคยาและต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้แล้ว ยังมีสถานที่อื่นอีกที่เกี่ยวข้องกับช่วงชีวิตก่อนตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอยู่ในบริเวณรอบๆพุทธคยาเช่นกัน 

 • ดงคสิริ สถานที่บำเพ็ญทุกรกริยากว่า 6 ปี ตรงนี้เดินไม่ได้ อยู่ห่างออกไปประมาณ 1 ชม. เป็นถ้ำอยู่บนเขาด้านบน 
 • สถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมธุปายาส สถานที่นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสรวมถึงวัดนานาชาติด้วยค่ะ
 • ต้นอาชาปาลนิโครธ สถานที่นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสแก่เจ้าชายสิทธัตถะก่อนท่านจะตรัสรู้
 • อาศรมชลิลและบ่อไฟพญานาค สถานที่เชื่อว่าเป็นวัดของชลิล บูชาไฟ ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาโปรดเป็นกลุ่มที่ 3 (กลุ่มแรกคือปัญจวัคคคีย์ที่สารนาถ พาราณสี กลุ่มที่ 2 คือเหล่าคนรวยภัททวัคคีย์แถวๆป่าฝ้าย ระหว่างพุทธคยากับพาราณสี)

หากมีเวลาไม่มากอยากมากราบพระสามารถมาพุทธคยาได้ในเวลา 3วัน2คืน ก็เก็บสถานที่เหล่านี้ได้หมดค่ะ แต่ทุกๆที่นี้ ในทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล สะพานบุญทัวร์พาไปครบถ้วนแน่นอนค่ะ

 

ดงคสิริ สถานที่บำเพ็ญทุกรกริยา

 

วัดญี่ปุ่น พุทธคยา

สารนาถ พาราณสี สถานที่แสดงปฐมเทศนา

สมัยพุทธกาล สารนาถแห่งนี้คือป่าอิสิปตนมฤคทายวันเดิม แต่ปัจจุบันเป็นโบราณสถานกลางแจ้งขนาดใหญ่ ภายในมีสถูปสำคัญหลายแห่งแต่สถานที่หลักคือ

 • ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา
 • ยสะสถูป สถานที่ท่านยสะเดินบ่นเบื่อหนอ เบื่อหนอมาพบพระพุทธเจ้าและได้ฟังเทศน์จนบรรลุธรรม
 • พระมูลคันกุฎี กุฏิพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ปีแรกของการเผยแผ่ศาสนาที่พาราณสี
 • เสาอโศก มีแต่ต้นที่หักพังแล้ว แต่เสาอโศกก็เป็นหลักฐานถึงการเสด็จมาตามรอยพระพุทธเจ้าก่อนพวกเราของพระเจ้าอโศกมหาราช
สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา
ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา ธัมจักรกัปปวัตรสูตร
เสาอโศกที่ถูกขุดค้นพบในสารนาถ สังเวชนียสถาน สถานที่แสกงปฐมเทศนา
ยสะสถูป สถานที่ยสะกุลบุตรเดินมาพบพระพุทธเจ้า
เดินจงกรมรอบธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา

พิพิธภัณธ์ สารนาถและล่องแม่น้ำคงคา ณ พาราณสี

นอกจากธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนาแล้ว ที่พาราณสียังมีพิพิธภัณฑ์สารนาถซึ่งเป็นที่เก็บวัตถุโบราณที่ขุดค้นพบได้จากป่าอิสิปตนมฤคทานวันด้านข้างและเราจะไปล่องคงคา ชมวิถีชาวอินเดียกันด้วยค่ะ

พิพิฑะภัณฑฺ สารนาถ
ส่วนหัวของเสาอโศก ที่ขุดค้นได้จากป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
ล่องแม่น้ำคงคา พาราณสี อินเดีย
ชมพิธีเผาศพริมแม่น้ำคงคา

ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ 

สังเวชนียสถาน สถานที่ประสูติตั้งอยู่ในประเทศเนปาล ทัวร์สังเวชนียสถานทุกรอบเราจะไปลุมพินีสถานที่ประสูติด้วยและราคาทัวร์รวมวีซ่าเนปาลแล้วค่ะ

เจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าน้อยที่คนไทยคุ้นเคย หน้าทางเข้าลุมพินี
เสาอโศกหน้าวิหารมายาเทวี สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ
วิหารมายาเทวี สังเวชนียสถานแห่งที่ 1 สถานที่ประสูติ
แวะทานชา กาแฟ โรตีอารีดอยที่วัดไทย 960
ถ่ายรูปหมู่กันที่ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ

กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน 

สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่ในเมืองกุสินารา ในบริเวณดังกล่าวมีสถานที่สำคัญคือสาลวโนทยาน มีการสร้างมหาปรินิพพานสถูปครอบไว้และมกุฏพันธเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมสรีระ เราจะไปกราบสักการะกันทั้ง 2 ที่ พลาดไม่ได้แน่นอนค่ะ 

สถูปปรินิพพาน ณ สาวลวโนทยาน กุสินารา
ตั้งจิตถวายผ้าห่มองค์พระพุทธรูปปางปรินิพพาน
พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ถายในมหาปรินิพพานสถูป
ปฏิบัติบูชาภายในมหาปรินิพพานสถูป สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพาน
มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระ

สาวัตถี เมืองหลวงแห่งแคว้นโกศล 

สาวัตถี สมัยพุทธกาลคือเมืองหลวงของแคว้นโกศล สถานที่หลักและที่เดียวของสาวัตถีคือวัดเชตวันมหาวิหาร สร้างถวายโดยอานาถบิณฑิกเศรษฐีที่เรารู้จักคุ้นเคยดี โดยวัดเชตวันมหาวิหารเป็นโบราณสถานที่ขนาดใหญ่ภายในมีสถานที่สำคัญห้ามพลาดดังนี้

 • พระมูลคันธกุฎี กุฎิที่ประทับของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งอยู่ที่สาวัตถี
 • ต้นอานันทโพธิ์ ต้นโพธิ์ที่พระอานนท์ดำริให้ปลูกเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล เนื่องจากคนเดินทางมากราบพระพุทธเจ้ากันเยอะ แต่บางครั้งท่านก็ไม่อยู่ พระอานนท์จึงดำริว่าให้มีตัวแทนของพระพุทธเจ้าไว้ที่วัด คนมากราบหากไม่เจอตัวก็กราบสักการะต้นอานันทโพธิ์แทน
 • กุฏิต่างๆในวัดเช่น กุฏิอรหันต์ 8 ทิศ ศาลาว่าการ ที่ตัดสินคดีความ 

สถานที่ใกล้ๆกันแต่อยู่ด้านนอกวัดเชตวันมหาวิหารคือสถูปบ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและสถูปบ้านพ่อองคคุลีมาล

หน้ากุฏิพระพุทธเจ้า ณ วัดเชตวัน มหาวิหาร
สวดมนต์บูชาสถานที่ ณ พระมูลคันธกุฎี กุฏิพระพุทธเจ้า วัดเชตวันมหาวิหาร
อานันทโพธิ์
สถูปบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ปิดทอง ณ กุฏิพระพุทธเจ้า เชตวันมหาวิหาร

ไวสาลี เมืองหลวงแห่งแคว้นวัชชี

ไวสาลี ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองหลวงของแคว้นวัชชี แคว้นใหญ๋อีกแคว้นในสมัยนั้น ไวสาลีเป็นเมืองผ่านของเส้นทางการเดินทางตามรอยพระพุทธเจ้า แต่มีสถานที่สำคัญคือสถานที่เกิดภิกษุณีรูปแรกและสถานที่ปลงอายุสังขารของพระพุทธเจ้าว่าในอีก 3 เดือน ท่านจะดับขันธ์ปรินิพพาน

วัดป่ามหาวัน ไวสาลี สถานที่เกิดภิกษุณีรูปแรก
เสาอโศก ต้นกลางแจ้งที่สมบูรณ์ที่สุดในเส้นทางสังเวชนียสถาน
วัดป่ามหาวัน ไวสาลี สถานที่พระนางมหาปชาบดีโคตมีออกบวช
ปาวาลเจดีย์ สถานที่ปลงอายุสังขารของพระพุทธเจ้า
มหาสถูปเกสรียา เชื่อว่าเป็นสถานที่เก็บรักษาบาตรพระพุทธเจ้า

ราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธ เมืองแรกที่พุทธศาสนาตั้งมั่นในอินเดียและนาลันทา บ้านเกิดพระสารีบุตร

ราชคฤห์ เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ แคว้นใหญ่อีกแคว้นในสมัยพุทธกาล เจ้าชายสิทธัตถะหลังจากตรัสรู้เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เดินเท้าไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา กลับมาโปรดชลิล 3 พี่น้องที่อุรุเวลาเสนานิคมแล้ว ก็เดินเท้าเข้าราชคฤห์เพื่อไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารเจ้าแคว้น พระเจ้าพิมพิสารเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ถวายวัดเวฬุวันมหาวิหารให้เป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาและนับแต่นั้นศาสนาพุทธก็ตั้งมั่นในราชคฤห์เป็นที่แรกในชมพูทวีป

สถานที่เราจะไปเยี่ยมชมในราชคฤห์

 • วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา แต่เดินคือส่วนป่าไผ่ ที่พักผ่อนของเจ้านายของเมือง ถวายโดยพระเจ้าพิมพิสาร
 • มูลคันธกุฎีเขาคิชกูช สถานที่ปลีกวิเวกของพระพุทธเจ้า
 • ถ้ำพระโมคคัลลานะ บนเขาคิชกูช
 • ถ้ำพระสารีบุตร
 • เวิ้งที่พระนางเวเทหิ พระชายาพระเจ้าพิมพิสารพยายามจะรีดลูกออกเพราะโหรทำนายว่าจะเกิดมาฆ่าพ่อตัวเอง พระนางเวเทกิเป็นน้องสาวพระเจ้าปเสนทิโกศล สุดท้ายพระเจ้าอชาตศัตรูก็ฆ่าพ่อตัวเองจากคำยุของพระเทวทัตจริงๆ เกิดสงครามระหว่าง 2 มหาอำนาจ โกศลและมคธ
 • ตะโปทาราม สถานที่อาบน้ำตามวรรณะของชาวฮินดู
 • สถานที่สันนิษฐานว่าเป็นคุกที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร
 • วัดหมอชีวกโกมารภัฏ ที่ซึ่งพระพุทธเจ้าเคยประทับและพระเจ้าอชาตศัตรูเสด็จไปหา ได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศน์สอนจนสำนึกได้ว่าตัวเองหลงผิด ปาวารณตัวเป็นพุทธมามกะและเป็นเจ้าภาพสังคายนาพระไตรปิฎกหลังพุทธปรินิพพาน

สถานที่ที่เราจะไปเยี่ยมที่นาลันทา

 • หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปหินแกรนิตสีดำดั้งเดิม ตั้งอยู่กลางทุ่งนาที่นาลันทา มีความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับการขอเรื่องสุขภาพ
 • มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์เก่าแก่
 • สถูปพระสารีบุตรในมหาวิทยาลัยนาลันทา สถานที่พระสารีบุตรปรินิพพาน 

 

วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา
วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา
รูปหมู่ ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งในพุทธศาสนา สร้างถวายโดยพระเจ้าพิมพิสาร
วัดหมอชีวก โกมารภัฏ
คุกที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร
พระมูลคันธกุฎี กุฏิพระพุทธเจ้า บนยอดเขาคิชกูช
ทางเดินขึ้นเขาคิชกูชไม่ชันมาก
แต่ถ้าท่านใดเดินขึ้นเขาคิชกูชไม่ไหว มีเสลี่ยงรับจ้างให้นั่งค่ะ
สวดมนต์บูชาพระรัตนไตร ณ กุฏิพระพุทธเจ้า บนยอดเขาคิชกูช
ถ้ำพระสารีบุตร บนเขาคิชกูช ก่อนจะถึงยอดเขา
หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปหินแกรนิตสีดำดั้งเดิมแห่งนาลันทา
สวดมนต์บูชาพระรัตนไตรและหลวงพ่อองค์ดำ นาลันทา
นอกจากหลวงพ่อองค์ดำ ยังมีมหาวิทยาลัยนาลันทาเดิม มหาวิทยาสงฆ์แห่งแรกของโลก
สถูปพระสารีบุตรภายในมหาวิทยาลัยนาลันทา
ตะโปทาราม สถานที่อาบน้ำตามวรรณะของคนอินเดีย