ทัวร์อินเดีย ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า มุมไบ 27-31 มี.ค.2567

ทัวร์อินเดีย อชันต้า เอลโลร่า มุมไบ

 พาไปมูวัดพระพิฆเนศ สิทธิวินายัก 

27-31 มีนาคม 2567 

อชันต้า เอลโลร่า เดินเล่นชิวๆ ช้อปปิ้งเรื่อยๆย่าน Colaba Causeway

 

 1. สถานที่เยี่ยมชม : อชันต้า เอลโลร่า มุมไบ

สถานที่ตามโปรแกรมสรุป (โปรแกรมเต็มดูด้านล่างค่ะ)

27 มี.ค. 67 : กรุงเทพ - มุมไบ 

28 มี.ค. 67 : มุมไบเต็มวัน วัดพระพิฆเนศเช้า บ่ายช้อปปิ้ง

29 มี.ค. 67: เดินทางไปออรังกบาด 

30 มี.ค. 67 : ถ้ำอชันต้าเต็มวัน 

31 มี.ค. 67 : ถ้ำเอลโลร่า + กรุงเทพ           

2. การเดินทาง 

2.1 ขาไป กรุงเทพ - มุมไบ

สายการบิน Indigo ไฟลท์ 6e57 26 15.30-19.00

2.2 ขากลับ มุมไบ - กรุงเทพ  

มุมไบ - กรุงเทพ Thai Airways ไฟลท์ TG 318 23:35-05.35 

2.3 ภายในอินเดีย

ใช้รถบัสส่วนตัวตลอดเส้นทาง (ไม่ต้องเปลี่ยนรถ ของอะไรที่ใช้บนรถเช่นหมอน ผ้าห่ม ของฝากที่ยังไม่ได้แพ็คเอาไว้บนรถได้ ไม่ต้องเอาลงทุกวันค่ะ)

3. ที่พัก : โรงแรม 

 • มุมไบ : Hotel Suba Palace อยู่กลางเมืองมุมไบ ย่านColaba Causeway เดินเล่น ช้อปปิ้งสบายๆค่ะ
 • ออรังกบาด : Hotel 7 apples

โรงแรมที่คัดเลือกมาเป็นโรงแรมที่คุ้นเคยกับการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าใจทั้งวัฒนธรรมการกินของชาวต่างชาติเป็นอย่างดีและมารยาทสากล อาหารเป็นอาหารจีน ไทยและอินเดียผสมผสานกัน รสชาตมาตรฐาน ทานได้แน่นอนค่ะ

4. อาหาร  

มุมไบ : พาไปทานร้านเก่าแก่แถวๆ Colaba Causeway ค่ะ 

ออรังกบาด : ทานที่ร้านอาหารแถวๆถ้ำอชันต้า ของการท่องเที่ยวอินเดีย และถ้ำเอลโลร่า โรงแรมไกรลาส อยู่ห่างจากถ้ำ 10 ก้าวค่ะ และอาหารไทยที่วัดค่ะ

5. ราคา 

ท่านละ 47,000 บาท (ไม่มีการเก็บค่าทัวร์จุบจิบเพิ่มหน้างาน)

5.1 ราคารวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับและบินภายใน ไฟลท์ตามกำหนดการ
 • ค่ารถบัสที่ใช้ในการเดินทางในอินเดียทุกเมือง
 • ค่าที่พักทุกเมือง // ค่าอาหารทุกมื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกเมือง (พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน วัดตามเมืองต่างๆ)
 • ค่าวีซ่าอินเดีย e-visa 30 วัน 
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง (ไม่รวมประกันความเสียหายของสิ่งของและประกันสุขภาพ) 

5.2 ราคาไม่รวม 

 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่ทัวร์(คนขับรถ เด็กรถ ไกด์อินเดีย เจ้าหน้าที่ยกกระเป๋าของวัด ท่านละ 500 บาท / ทั้งทริป
 • ค่าน้ำหนักกระเป่าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกว่าที่ระบุในกำหนดการ
 • ค่าทำพาสปอต ค่าเดินในประเทศไทยในวันเดินทางไปและกลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าของฝาก เงินทำบุญ ค่าซิมโทรศัพท์
 • ค่าประกันทรัพย์สินเสียหายจากการเดินทาง 
เขาไกรลาส วัดฮินดูที่เจาะเขาลงไปเป็นวิหาร
ถ้ำหมายเลข 10 ถ้ำอชันต้า Ajanta cave
ภายในวัดถ้ำอชันต้า

 

โปรแกรมทัวร์เต็ม

 วันที่ 1 : 27 มีนาคม 2567  : กรุงเทพ - มุมไบ

13.00 น.

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 10 เช็คอินสายการบิน Indigo ไฟลท์ 6e57 

ออกเดินทางเวลา 15.30 น.

19.00 น.

เดินทางถึงมุมไบ ทานอาหารเย็นที่โรงแรม Suba Palace โรงแรมอยู่ใจกลางย่าน Colaba Causeway สามารถออกมาเดินเล่น ช้อปปิ้งได้ตามสะดวกค่ะ

 

วันที่ 2 : 28 มีนาคม 2567 : มุมไบเต็มวัน  

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่โรงแรมและเดินทางชมเมืองมุมไบ

 • วัดสิทธิวินายัก วัดพระพิฆเนศที่โด่งดังที่สุดในรัฐมหาราษฏระ จุดศูนย์ความศรัทธาทั่วอินเดีย คนดังในวงการ Bollywood ต่างต้องหาเวลามาขอพรองค์สิทธิวินายักจากที่นี่ ในรูปคือDeepika Padukone นางเอกจากเรื่อง Padmavat ไปขอพรก่อนหนังออกฉาย
 • Deepika Padukone is a picture of devotion as she visits Siddhivinayak Temple to pray for Chhapaak. See pics | Bollywood - Hindustan Times
 • Dhobi Ghat อยู่ใกล้กับสลัมมุมไบ ชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในมุมไบ ชาวบ้านมีอาชีพรับจ้างซักผ้าจากโรงแรมหรู
 • สถานีรถไฟฉัตราปติ ชีวาจิค เทอร์มินัส(Chhatrapati Shivaji Terminus) สถานีรถไฟหลักของมหานครมุมไบ ภายนอกเป็น สถาปัตกรรมไสตล์อังกฤษที่งดงาม (ถ่ายรูปจากด้านนอก ไม่เข้าไปในสถานีเพราะคนเยอะมากค่ะ)        

ทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

บ่าย เที่ยวชมย่านColaba Causeway ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมืองมุมไบ ท่ามกลางตึกไสตล์อังกฤษที่เจ้าอาณานิคมมาสร้างไว้ต้อนรับข้าหลวงที่เดินทางมาจากเกาะอังกฤษ ย่านนี้จึงผสานกลิ่นอายของยุโรปและอินเดียเอาไว้

เย็น ทานอาหารที่ร้านอาหารที่จองไว้ และเดินเล่นต่อตามสะดวกค่ะ 

 

leopold cafe ร้านเก่าแก่ดัง้เดิมในมุมไบ พาไปทานในทัวร์สังเวชนียสถาน อชันต้า มีนาคม 2566    
  

วันที่ 3 : 29 มีนาคม 2567 : มุมไบ - ออรังกบาด  

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าและออกเดินทางสู่เมืองออรังกบาด วันนี้เดินทางทั้งวันค่ะ จะถึงออรังกบาดประมาณบ่าย-เย็น

ทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (แพ็คข้าวกล่องหรือแซนด์วิช Starbuck ค่ะ)

ช่วงเย็น ทานอาหารเย็นและพักผ่อน ณ โรงแรม 7 apples

 วันที่ 4 : 30 มีนาคม 2567 : ถ้ำอชันต้า เต็มวัน

ช่วงเช้า

วันนี้อุทิศให้ถ้ำอชันต้าค่ะ ทานอาหารเช้าและออกเดินทางกัน เตรียมหมวด ร่ม กระบอกน้ำให้พร้อม ถ้ำอชันต้าห่างจากเมืองออรังกบาดไปประมาณ 3 ชม.

กลุ่มวัดถ้ำอชันต้าเป็นวัดถ้ำเก่าแก่ที่สวยงามที่สุดในแถบอินเดีย ถูกสร้างขึ้นโดยการขุดเจาะภูเขาลงไปเป็นวัด สถานที่สวดมนต์ ประกอบพิธีสงฆ์ และวิหารสถานที่จำวัดของพระสงฆ์ในสมัยนั้น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1983 ประกอบไปด้วยถ้ำ 28 ถ้ำ มีอายุกว่า 2,000 ปีสร้างขึ้นโดยประมาณ พ.ศ.700-1300 ก่อนถูกทิ้งร้าง และถูกค้นพบโดยบังเอิญโดยคณะล่าสัตว์ชาวอังกฤษ ถ้ำอชันต้า เป็นต้นแบบการขุดเจาะภูเขาเป็นศาสนสถาน โดยมีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมและภาพเขียนสีผนังสมัยโบราณ ซึ่งภาพวาดเหล่านั้นล้วนเป็นเรื่องราวเกี่ยวพุทธประวัติและพระโพธิ์สัตว์ของมหายาน เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่บริเวณแถบนี้มาก่อนเมืองออรังกาบาดจะถูกปกครองโดยศาสนาอิสลาม นำโดยราชวงศ์โมกุล

เราจะใช้เวลาที่นี่เต็มที่ในการเดินชมภาพเขียนและสถาปัตยกรรมซุ้มประตูที่แกะสลักด้วยมือคนเป็นๆสวยๆกันตามสบาย ค่อยๆเดินค่ะ ไม่รีบ

ช่วงเที่ยงทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร และเดินทางกลับสู่เมืองออรังกาบาด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.

ช่วงเย็น ทานอาหารเย็นและพักผ่อน ณ โรงแรม 7 apples

 

ทางขึ้น ถ้ำอชันต้า เมืองออรังกบาด ถ้ำอชันต้า ในทัวร์4สังเวนียสถาน อชันต้า 2566 รูปสลักพระพุทธรูปสวยๆ ในบริเวณถ้ำอชันต้า
     

  วันที่ 5 : 31 มีนาคม 2566  : ถ้ำเอลโลร่า - มุมไบ - กรุงเทพ

ช่วงเช้า

ทานอาหารเช้าที่วัดและออกเดินทางสู่กลุ่มวัดถ้ำเอลโลร่า

กลุ่มถ้ำเอลโลร่าได้ต้นแบบมาจากกลุ่มถ้ำอชันต้า ประกอบไปด้วยถ้ำของ 3 ศาสนาคือพุทธ ฮินดูและเชนเมื่อได้ต้นแบบมาจากอชันต้า ลักษณะองค์ประกอบของถ้ำจึงเป็นส่วนของวัดและที่พักของพระสงฆ์ กลุ่มถ้ำของพุทธจะอยู่จากถ้ำหมายเลข 1-12 ส่วนถัดมาจะเป็นวัดของฮินดูซึ่งสร้างขึ้นมาภายหลัง โดยมีถ้ำที่โดดเด่นมากคือถ้ำที่ 16 เขาไกรลาส เป็นลักษณะการเจาะภูเขาหินทั้งลูกลงไปเป็นวิหารในศาสนาฮินดู เราจะใช้เวลาที่นี่สบายๆไม่เร่งรีบค่ะ

ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารที่โรงแรมไกรลาสใกล้ๆถ้ำเอลโลร่าและออกเดินทางกลับสู่มุมไบ  

20.00 น.

แวะรับประทานอาหารเย็นและเช็คอินสายการบินไทย ไฟลท์ TG318 

23.35 น.

ออกเดินทางกลับไทย ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา05.35 น.ของวันที่ 1 เมษายนโดยสวัสดิภาพ