โปรแกรมทัวร์อินเดีย ทัวร์ 4 สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล อชันต้า อัมริตสาร์ จัยปูร์ 2565-2566

โปรแกรมทัวร์แสวงบุญอินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ทัชมาฮาล ถ้ำอชันต้า จัยปูร์(ชัยปุระ) สาญจีและทั่วประเทศอินเดีย 

โปรแกรมทัวร์อินเดีย โดยเฉพาะเส้นทาง ตามรอยพระพุทธเจ้า 4 สังเวชนียสถานมีหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปและเคยไปแล้วแต่อยากไปอยู่ยาวๆบางสถานที่หรืออยากไปเที่ยวสถานที่อื่นๆด้วย รูปแบบทัวร์แสวงบุญมีดังนี้ค่ะ

 • ทัวร์สังเวชนียสถาน รอบเต็ม : ประมาณ 8-10 วัน ไปครบ 4 สังเวชนียสถานและสถานที่สำคัญตามทาง เหมาะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยไป อยากไปครบๆ แบ่งออกเป็นรอบพักวัด + โรงแรมและพักโรงแรมล้วน
 • ทัวร์สังเวชนียสถาน + เที่ยว : ไปไหว้พระก่อนแล้วไปเที่ยวต่อ เช่น สังเวชนียสถาน + ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า มุมไบ, สังเวชนียสถาน + ทัชมาฮาล, สังเวชนียสถาน + สถูปสาญจี
 • ทัวร์ปฏิบัติธรรมพุทธคยา : ไปอยู่ปฏิบัติที่พุทธคยา3-5 วัน หรือเจาะไปสถานที่อื่นเช่นสถานที่ปรินิพพาน กุสินารา
 • ทัวร์เที่ยวอินเดีย : ไปเที่ยวล้วนตามรอยมรดกโลกในเมืองต่างๆ เช่น ทัชมาฮาล อัมริตสาร์ ชิมล่า แคชเมียร์ จัยปูร์ 

ทุกรอบฟ้าจัดเอง เลือกเส้นทาง สายการบิน ร้านอาหาร สถานที่เอง ไม่พาเข้าร้านดีลหรือร้านรัฐบาล ร้านอาหารพาไปร้านดังขึ้นชื่อ ที่พักเน้นใจกลางเมือง ย่านดีๆเดินเล่นช้อปปิ้งได้ค่ะ

ท่านที่ไม่เคยไปหรือไม่คุ้นชินการเดินทางต่างประเทศไม่ต้องกังวลใจค่ะ เอกสารจัดการให้ทั้งหมด ดูแลให้ทุกขั้นตอนค่ะ

 

 โปรแกรมทัวร์สังเวชนียสถาน รอบเต็ม ไปตามรอยพระพุทธเจ้าครบทุกที่ 4 ตำบล + เมืองสำคัญตามพุทธประวัติ 2565-2566

เมืองและสถานที่ที่ไปเยี่ยมชมและกราบสักการะ

 • พุทธคยา : ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้และสถานที่อื่นๆเช่นดงคสิริ สถานที่บำเพ็ญทุกรกริยา สถูปนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาส และสถานที่อื่นๆ
 • สารนาถ พาราณสี : สถานที่แสดงปฐมเทศนาและล่องแม่น้ำคงคา 
 • กุสินารา : สถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานและมกุฏพันธเจดีย์
 • ลุมพินี : สถานที่ประสูติ 
 • ราชคฤห์ :เมืองแรกที่พุทธศาสนาตั้งมั่น วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา สถานที่พักผ่อนพระอิริยาบท บนยอดเขาคิชกูช 
 • สาวัตถี : สถานที่ประทับนานที่สุด วัดเชตวันมหาวิหาร สถูปบ้านอนาถบิณฑิกกะเศรษฐี
 • ไวสาลี : วัดป่ามหาวัน สถานที่พระนางมหาปชาบดีโคตมีออกบวช ,เสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุดและปาวาลเจดีย์ สถานที่ปลงอายุสังขารก่อนปรินิพพาน 3 เดือน

ดูรูปในแต่ละสถานที่และบันทึกการเดินทาง ที่นี่

ความแตกต่างของที่พักและสายการบินที่ใช้

เส้นทางสังเวชนียสถานมีที่พัก 2 รูปแบบคือพักวัดและพักโรงแรม พิจารณาความชอบได้ที่บทความนี้ค่ะ (ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน แบบพักวัดกับพักโรงแรมต่างกันอย่างไร พักวัดต้องนอนรวมกันเป็นแพปลามั้ย)  และเมืองตามเส้นทางสังเวชนียสถานเป็นเมืองเล็ก มีสนามบินแต่ไม่มีไฟลท์บินตรงจากไทยทุกเดือน แต่มีทางเลือกโดยใช้สายการบินของอินเดีย(สายการบินอินเดีย ไม่ใช่ว่าจะไม่ดี : ประสบการณ์การบิน Indigo Airและทำไมเลือกใช้บ่อยๆ) แล้วบินภายในเอา และเมือAir Asia เปิดไฟลท์บินตรงจากไทยไปคยาก็เลือกใช้เมื่อมีเปิดบินค่ะ (ทัวร์สังเวชนียสถาน บินตรงลงคยา Air Asiaต่างกับThai Smile อย่างไร) 

 

 โปรแกรมทัวร์สังเวชนียสถาน + ทัชมาฮาล อชันต้า สาญจี มุมไบ อัมริตสาร์ คชุรโห

สังเวชนียสถาน + ทัชมาฮาล

มกราคม 2566

  พักวัด+โรงแรม

Indigo Air 

บินภายใน

โปรแกรม

สังเวชนียสถาน + อชันต้า 

มีนาคม 2566

  พักวัด + โรงแรม

Indigo Air 

บินภายใน

โปรแกรม

 รูปแบบการเดินทาง ย่านโรงแรมที่พักและร้านอาหารที่พาไป

นอกจากสังเวชนียสถานแล้ว อินเดียยังเป็นแหล่งมรดกโลกมากมายจากหลากหลายศาสนาและความเชื่อเช่น

 •  ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของพระเจ้าชาห์ จาฮันแห่งราชวงศ์โมกุล ในยุคหลังพุทธศาสนา
 • กลุ่มถ้ำอชันต้า กลุ่มวัดถ้ำพุทธเถรวาทและมหายาน ...
 • กลุ่มถ้ำเอลโลร่า 
 • golden temple วัดทองคำ แห่งอัมริตสาร์ 
 • เดลี เมืองหลวงของอินเดีย เป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น หอคอย Qutub Minar ของสุลต่านแห่งเดลี เสาอโศกแห่งเดลี 
 • สถูปสาญจี สถูปพุทธที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช โด่งดังเรื่องเสาโตรนะที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุด

รูปแบบการทัวร์สังเวชนียสถาน+ เที่ยว จะเป็นการไปไหว้พระก่อนแล้วเดินทางไปเที่ยวต่อตามTheme โปรแกรม เช่นทัวร์สังเวชนียสถาน + อชันต้า จะไปไหว้พระที่พุทธคยา สังเวชนียสถานแห่งที่ 1และสารนาถ สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 แล้วบินภายในต่อไปเที่ยวมุมไบ อชันต้า เอลโลร่าต่อค่ะ ทุกรอบจะคัดเลือกโรงแรมที่พักที่อยู่ในย่านเดินเที่ยวเมืองนั้นๆได้ ไม่พักไกลแถวสนามบินหรือโรงแรมChain ที่ทัวร์นิยมไปกัน ร้านอาหารคัดเลือกร้านดีๆดังๆให้ลองอาหารท้องถิ่นและให้เวลาช้อปปิ้งเดินเล่นแน่นอนค่ะ 

 

 

 โปรแกรมรอบปฏิบัติธรรมพุทธคยา 

 

 

"เจดีย์มหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย" "สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา"
มหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ สังเวชนียสถานแห่งที่ 1 ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา สังเวชนียสถานแห่งที่ 2
 "สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 ลุมพินี สถานที่ประสูติ"  "มหาปรินิพพานสถูป สถานที่พระพุทธเจ้าปรินิิพพาน กุสินารา อินเดีย"
 วิหารมายาเทวี สถานที่ประสูติ สังเวชนียสถานแห่งที่ 3  มหาปรินิพพานสถูป สถานที่ปรินิพพาน สังเวชนียสถานแห่งที่ 4

   

"สมาชิกสะพานบุญทัวร์ ทริปสวดมนต์ข้ามปี ถ่ายรูปหมู่ด้านหน้าต้นพระศรีมหาโพธิ์" ทริปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีอินเดีย "สมาชิกสะพานบุญทัวร์ ทริปสวดมนต์ข้ามปี ถ่ายรูปหมู่หน้าสถูปบ้านนางสุชาดา "
ทริปสวดมนต์ข้ามปี 28ธค.2562-1 มค.2563 พระพุทธเมตตา ประดิษฐานภายในเจดีย์พุทธคยา บ้านนางสุชาดา ทริปปฏิบัติธรรม มีค.2560

  

"สมาชิกทัวร์สังเวชนียสถาน ชัยปุระ ถ่ายรูปหมู่ด้านหน้าทางเข้าทัชมาฮาล" "ทัชมาฮาล วิวจากทางเข้า"
ทัวร์สังเวชนียสถาน+ทัชมาฮาล+จัยปูร์ ทัวร์สังเวชนียสถาน+ทัชมาฮาล+จัยปูร์
"สมาชิกทัวร์สังเวชนียสถาน ถ้ำอชันต้า มีนาคม2563 ถ่ายรูปหมู่หน้าทางขึ้นถ้ำอชันต้า อินเดีย" "วิวเขาไกรลาสจากชั้น 2 ที่ถ้ำเอลโลร่า ออรังกบาด อินเดีย"
ทัวร์สังเวชนียสถาน+ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า+มุมไบ ทริปวันที่ 5-12มีค.2563 ทัวร์สังเวชนียสถาน+ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า+มุมไบ วิวชั้น 2 เขาไกรลาส ถ้ำเอลโลร่า

 

  

ทัวร์อินเดียสังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล จัยปูร์
มุมห้ามพลาด เราจะพาไปทานข้าวเช้ากับวิวพระราชวังสายลม Hawa Mahal ในทริปอินเดียสังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล จัยปูร์ มค.2563
"กรุ๊ปส่วนตัว สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล ด้านหน้าพระราชวังAmber Fort Jaipur"
Amer Fort ทริปอินเดียสังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล จัยปูร์ มค.2563
ทัวร์อินเดียสังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล จัยปูร์
ประตูหลักพระราชวังAmer ทริปอินเดียสังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล จัยปูร์ มค.2563
ทัวร์อินเดียสังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล จัยปูร์
สวนภายในพระราชวัง Amer ทริปอินเดียสังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล จัยปูร์ มค.2563

  

แต่ละรอบต่างกันยังไงนะ คลิ๊กดูตารางเลยค่ะ