โปรแกรมทัวร์อินเดีย ทัวร์ 4 สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล อชันต้า อัมริตสาร์ จัยปูร์ 2566-2567

โปรแกรมทัวร์แสวงบุญอินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 

ทัวร์สังเวชนียสถาน+ทัชมาฮาล + จัยปูร์(ชัยปุระ) + ถ้ำอชันต้า + สาญจี

ทริปปฏิบัติธรรม ข้ามปี พุทธคยา

1.ทัวร์สังเวชนียสถาน รอบเต็ม 

โปรแกรมทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล+เมืองสำคัญตามเส้นทางที่ดี ควรใช้เวลา 8-10วัน ขึ้นไป เนื่องจากเส้นทางมีระยะทางไกล ต้องใช้เวลาและเผื่อเวลาในการเดินทางค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เวลาอยู่พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญเพื่อกราบสักการะ ปฏิบัติส่วนตัวและช้อปปิ้งซื้อของฝาก ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 2566-2567 มีรอบดังนี้ค่ะ 

เมืองและสถานที่ที่ไปเยี่ยมชมและกราบสักการะ

 • พุทธคยา : ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้และสถานที่อื่นๆเช่นดงคสิริ สถานที่บำเพ็ญทุกรกริยา สถูปนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาส และสถานที่อื่นๆ
 • สารนาถ พาราณสี : สถานที่แสดงปฐมเทศนาและล่องแม่น้ำคงคา 
 • กุสินารา : สถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานและมกุฏพันธเจดีย์
 • ลุมพินี : สถานที่ประสูติ 
 • ราชคฤห์ :เมืองแรกที่พุทธศาสนาตั้งมั่น วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา สถานที่พักผ่อนพระอิริยาบท บนยอดเขาคิชกูช 
 • สาวัตถี : สถานที่ประทับนานที่สุด วัดเชตวันมหาวิหาร สถูปบ้านอนาถบิณฑิกกะเศรษฐี
 • ไวสาลี : วัดป่ามหาวัน สถานที่พระนางมหาปชาบดีโคตมีออกบวช ,เสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุดและปาวาลเจดีย์ สถานที่ปลงอายุสังขารก่อนปรินิพพาน 3 เดือน

 

ทุกรอบฟ้าจัดเอง เลือกเส้นทาง สายการบิน ร้านอาหาร สถานที่เอง ไม่พาเข้าร้านดีลหรือร้านรัฐบาล ร้านอาหารพาไปร้านดังขึ้นชื่อ ที่พักเน้นใจกลางเมือง ย่านดีๆเดินเล่นช้อปปิ้งได้ค่ะ

 

ท่านที่ไม่เคยไปหรือไม่คุ้นชินการเดินทางต่างประเทศไม่ต้องกังวลใจค่ะ เอกสารจัดการให้ทั้งหมด ดูแลให้ทุกขั้นตอนค่ะ

 

1.1 17-24 ตุลาคม 2566 

ดูโปรแกรมเต็มที่นี่ ทัวร์สังเวชนียสถาน 17-24 ตค. 2566

เหมาะกับใคร + มีอะไรพิเศษ  น้องๆปิดเทอม + เหมาะกับท่านที่เวลาไม่เยอะ เส้นทางดีตัดวันเดินทางไกล 1 วัน + กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากไวสาลีแบบ Exclusive 
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
ราคา 48,500-
สายการบิน 

Indigo Air บินภายใน 2 รอบ 

ที่พัก

โรงแรมทุกเมือง + พุทธคยาพักวัดเนรัญชราวาส

อาหาร

วัดไทยทานอาหารไทย

โรงแรม - ไทย จีน อินเดีย

1.2 8-17 พฤศจิกายน 2566

ดูโปรแกรมเต็มที่นี่ โปรแกรมทัวร์สังเวชนียสถาน 8-17 พย. 2566

เหมาะกับใคร + มีอะไรพิเศษ ลูกหลานดูทัวร์ให้สว.ไป / ท่านที่มีเวลาไม่ต้องดูวันหยุด / อากาศดี / คนยังไปไม่เยอะ 
ระยะเวลา 10 วัน 9 คืน
ราคา 50,500-
สายการบิน 

Air Asia Fd122+123 , Full Service น้ำหนัก 30 กก.+เสริฟอาหาร 

ที่พัก

โรงแรมดีที่สุดในเมืองเท่าที่จะหาได้ ดีระดับ 4 ดาว++ พุทธคยาพักวัดเนรัญชราวาส

อาหาร

วัดไทยทานอาหารไทย

โรงแรม - ไทย จีน อินเดีย

 

1.3 22-30 พฤศจิกายน 2566 

ดูโปรแกรมเต็มที่ โปรแกรมทัวร์สังเวชนียสถาน 22-30 พย.2566

เหมาะกับใคร + มีอะไรพิเศษ ราคาย่อมเยาว์ / ท่านที่มีเวลาไม่ต้องดูวันหยุด / อากาศดี / คนยังไปไม่เยอะ 
ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
ราคา 43,000-
สายการบิน 

Air Asia Fd122+123 , Full Service น้ำหนัก 30 กก.+เสริฟอาหาร 

ที่พัก

โรงแรม(3 ดาว) 3 เมือง + วัด 3 เมือง 

อาหาร

วัดไทยทานอาหารไทย

โรงแรม - ไทย จีน อินเดีย

 

1.4 2-11 ธันวาคม 2566 

ดูโปรแกรมเต็มที่นี่ โปรแกรมทัวร์สังเวชนียสถาน 2-11 ธค.2566

เหมาะกับใคร + มีอะไรพิเศษ ตรงวันหยุดเยอะ / อากาศหนาวแล้ว / ตรงช่วงสาธยายพระไตรปิฎกคนค่อนข้างเยอะจึงให้เวลาเผื่อที่พุทธคยา 2 วัน
ระยะเวลา 10 วัน 9 คืน
ราคา 44,500-
สายการบิน 

Air Asia Fd122+123 , Full Service น้ำหนัก 30 กก.+เสริฟอาหาร 

ที่พัก

โรงแรม(3 ดาว) 3 เมือง + วัด 3 เมือง

อาหาร

วัดไทยทานอาหารไทย

โรงแรม - ไทย จีน อินเดีย

 

2. ทัวร์สังเวชนียสถาน + เที่ยวต่อ (อชันต้า เอลโลร่า มุมไบ/ทัชมาฮาล จัยปูร์)

2.1 17-29 ตุลาคม 2566 

ดูโปรแกรมเต็มที่นี่ สังเวชนียสถาน+อชันต้า 17-29 ตค.2566

เหมาะกับใคร + มีอะไรพิเศษ

สังเวชนียสถาน+อชันต้า เอลโร่า ครบ จบ สวยมาก เริ่ด ซีซํ่นละรอบ ควรจองค่ะ

สังเวชนียสถาน 4 ไปครบทุกที่ + บินภายในต่อไปมุมไบ 

เที่ยวมุมไบ 1 วัน เที่ยวถ้ำอชันต้า 1 วัน เอลโลร่าครึ่งวัน 

แนะนำมากค่ะ ทริปเริ่ดๆ

ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
ราคา 65,000-
สายการบิน 

ขาไป กรุงเทพ - อินเดีย 

กรุงเทพ - โกลกาต้า : Indigo ไฟลท์ 6e77 02.40-03.45 ต่อเครื่อง 3 ชม.นิดๆ

โกลกาต้า - ปัตนะ : Indigo ไฟลท์ 6e6324 07.20-08.35 

บินภายใน ปัตนะ - มุมไบ : Indigo ไฟลท์ 6E 2167 15.35-18.00

ขากลับ อินเดีย - กรุงเทพ

ออรังกบาด - เดลี Air India ไฟลท์ AI 444 07.40-09.25 ต่อเครื่อง 4 ชม.

เดลี - กรุงเทพ Air India ไฟลท์ AI 332 13.45-19.20 

สรุป เวลาบินต่างประเทศประมาณ 2-4 ชม.

บินภายใน 3 รอบ รอต่อเครื่อง 3-4 ชม. มีเวลาในการรับกระเป๋า+ผ่านsecurity แบบไม่ต้องวิ่งขาขวิด

ที่พัก

โรงแรม(3 ดาว) ทุกที่ทั้งแถวสังเวชนียสถาน+มุมไบ อชันต้า เอลโลร่า

ยกเว้นพุทธคยาพักวัดเนรัญชราวาส (วัดดีมาก ดีกว่าหลายโรงแรมในพุทธคยาค่ะ)

อาหาร

วัดไทยทานอาหารไทย

โรงแรม - ไทย จีน อินเดีย

 3. ทริปปฏิบัติธรรม + สวดมนต์ข้ามปี

3.1 26 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 

ดูโปรแกรมเต็มที่นี่ ทริปฏิบัติธรรมวัดเนรัญชราวาส 29ธค.66-3มค.67

เหมาะกับใคร + มีอะไรพิเศษ ทริปปฏิบัติธรรมของวัดเนรัญชราวาส ตรงวันหยุด ได้ทำบุญส่งท้ายปี+รับปีใหม่  
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ราคา 34,000-
สายการบิน 

Air Asia Fd122+123 , Full Service น้ำหนัก 25 กก.+เสริฟอาหาร 

ที่พัก

วัดเนรัญชราวาส

อาหาร

วัดไทยทานอาหารไทย

 

 รูปแบบการเดินทาง ย่านโรงแรมที่พักและร้านอาหารที่พาไป

นอกจากสังเวชนียสถานแล้ว อินเดียยังเป็นแหล่งมรดกโลกมากมายจากหลากหลายศาสนาและความเชื่อเช่น

 •  ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของพระเจ้าชาห์ จาฮันแห่งราชวงศ์โมกุล ในยุคหลังพุทธศาสนา
 • กลุ่มถ้ำอชันต้า กลุ่มวัดถ้ำพุทธเถรวาทและมหายาน ...
 • กลุ่มถ้ำเอลโลร่า 
 • golden temple วัดทองคำ แห่งอัมริตสาร์ 
 • เดลี เมืองหลวงของอินเดีย เป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น หอคอย Qutub Minar ของสุลต่านแห่งเดลี เสาอโศกแห่งเดลี 
 • สถูปสาญจี สถูปพุทธที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช โด่งดังเรื่องเสาโตรนะที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุด

รูปแบบการทัวร์สังเวชนียสถาน+ เที่ยว จะเป็นการไปไหว้พระก่อนแล้วเดินทางไปเที่ยวต่อตามTheme โปรแกรม เช่นทัวร์สังเวชนียสถาน + อชันต้า จะไปไหว้พระที่พุทธคยา สังเวชนียสถานแห่งที่ 1และสารนาถ สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 แล้วบินภายในต่อไปเที่ยวมุมไบ อชันต้า เอลโลร่าต่อค่ะ ทุกรอบจะคัดเลือกโรงแรมที่พักที่อยู่ในย่านเดินเที่ยวเมืองนั้นๆได้ ไม่พักไกลแถวสนามบินหรือโรงแรมChain ที่ทัวร์นิยมไปกัน ร้านอาหารคัดเลือกร้านดีๆดังๆให้ลองอาหารท้องถิ่นและให้เวลาช้อปปิ้งเดินเล่นแน่นอนค่ะ   

"เจดีย์มหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย" "สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา"
มหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ สังเวชนียสถานแห่งที่ 1 ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา สังเวชนียสถานแห่งที่ 2
 "สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 ลุมพินี สถานที่ประสูติ"  "มหาปรินิพพานสถูป สถานที่พระพุทธเจ้าปรินิิพพาน กุสินารา อินเดีย"
 วิหารมายาเทวี สถานที่ประสูติ สังเวชนียสถานแห่งที่ 3  มหาปรินิพพานสถูป สถานที่ปรินิพพาน สังเวชนียสถานแห่งที่ 4

   

"สมาชิกสะพานบุญทัวร์ ทริปสวดมนต์ข้ามปี ถ่ายรูปหมู่ด้านหน้าต้นพระศรีมหาโพธิ์" ทริปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีอินเดีย "สมาชิกสะพานบุญทัวร์ ทริปสวดมนต์ข้ามปี ถ่ายรูปหมู่หน้าสถูปบ้านนางสุชาดา "
ทริปสวดมนต์ข้ามปี 28ธค.2562-1 มค.2563 พระพุทธเมตตา ประดิษฐานภายในเจดีย์พุทธคยา บ้านนางสุชาดา ทริปปฏิบัติธรรม มีค.2560

  

"สมาชิกทัวร์สังเวชนียสถาน ชัยปุระ ถ่ายรูปหมู่ด้านหน้าทางเข้าทัชมาฮาล" "ทัชมาฮาล วิวจากทางเข้า"
ทัวร์สังเวชนียสถาน+ทัชมาฮาล+จัยปูร์ ทัวร์สังเวชนียสถาน+ทัชมาฮาล+จัยปูร์
"สมาชิกทัวร์สังเวชนียสถาน ถ้ำอชันต้า มีนาคม2563 ถ่ายรูปหมู่หน้าทางขึ้นถ้ำอชันต้า อินเดีย" "วิวเขาไกรลาสจากชั้น 2 ที่ถ้ำเอลโลร่า ออรังกบาด อินเดีย"
ทัวร์สังเวชนียสถาน+ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า+มุมไบ ทริปวันที่ 5-12มีค.2563 ทัวร์สังเวชนียสถาน+ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า+มุมไบ วิวชั้น 2 เขาไกรลาส ถ้ำเอลโลร่า

 

  

ทัวร์อินเดียสังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล จัยปูร์
มุมห้ามพลาด เราจะพาไปทานข้าวเช้ากับวิวพระราชวังสายลม Hawa Mahal ในทริปอินเดียสังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล จัยปูร์ มค.2563
"กรุ๊ปส่วนตัว สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล ด้านหน้าพระราชวังAmber Fort Jaipur"
Amer Fort ทริปอินเดียสังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล จัยปูร์ มค.2563
ทัวร์อินเดียสังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล จัยปูร์
ประตูหลักพระราชวังAmer ทริปอินเดียสังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล จัยปูร์ มค.2563
ทัวร์อินเดียสังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล จัยปูร์
สวนภายในพระราชวัง Amer ทริปอินเดียสังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล จัยปูร์ มค.2563

  

ระยะเวลา  10 วัน 9 คืน
ราคา  

44,500 บาท(รวมทุกอย่าง)

ราคารวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ไฟลท์ที่ระบุในกำหนดการ
 • ค่ารถบัสที่ใช้ในการเดินทางในอินเดีย
 • ค่าที่พักทุกเมือง // ค่าอาหารทุกมื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกเมือง (พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน วัดตามเมืองต่างๆ)
 • ค่าวีซ่า 2 ประเทศอินเดีย เนปาล 
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงิน1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง (ไม่รวมประกันความเสียหายของสิ่งของและประกันสุขภาพ) 

ราคาไม่รวม 

 • ค่าน้ำหนักกระเป่าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกว่าที่ระบุในกำหนดการ
 • ค่าทำพาสปอต ค่าเดินในประเทศไทยในวันเดินทางไปและกลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าของฝาก เงินทำบุญ ค่าซิมโทรศัพท์
 • ค่าประกันทรัพย์สินเสียหายจากการเดินทาง 

ทิปคนขับ เด็กรถ ไกด์อินเดีย

 • ท่านละ 1,000 บาท / ทริป 10 วัน
สายการบิน 

กรุงเทพ - คยา : Thai Smile we327 : 12.20-14.30 น. : น้ำหนัก 30kgs+อาหาร 

คยา - กรุงเทพ : Thai Smile we328 : 15.00-19.35 น. : น้ำหนัก 30kgs+อาหาร 

ที่พัก

พักวัดไทย 3 เมือง โรงแรม 3 เมือง

 

อาหาร

วัดไทยทานอาหารไทย

โรงแรม - ไทย จีน อินเดีย

 

จำนวนสมาชิก ไม่เกิน 25 ท่าน
ระยะเวลา  10 วัน 9 คืน
ราคา  

44,500 บาท(รวมทุกอย่าง)

ราคารวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ไฟลท์ที่ระบุในกำหนดการ
 • ค่ารถบัสที่ใช้ในการเดินทางในอินเดีย
 • ค่าที่พักทุกเมือง // ค่าอาหารทุกมื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกเมือง (พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน วัดตามเมืองต่างๆ)
 • ค่าวีซ่า 2 ประเทศอินเดีย เนปาล 
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงิน1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง (ไม่รวมประกันความเสียหายของสิ่งของและประกันสุขภาพ) 

ราคาไม่รวม 

 • ค่าน้ำหนักกระเป่าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกว่าที่ระบุในกำหนดการ
 • ค่าทำพาสปอต ค่าเดินในประเทศไทยในวันเดินทางไปและกลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าของฝาก เงินทำบุญ ค่าซิมโทรศัพท์
 • ค่าประกันทรัพย์สินเสียหายจากการเดินทาง 

ทิปคนขับ เด็กรถ ไกด์อินเดีย

 • ท่านละ 1,000 บาท / ทริป 10 วัน
สายการบิน 

กรุงเทพ - คยา : Thai Smile we327 : 12.20-14.30 น. : น้ำหนัก 30kgs+อาหาร 

คยา - กรุงเทพ : Thai Smile we328 : 15.00-19.35 น. : น้ำหนัก 30kgs+อาหาร 

ที่พัก

พักวัดไทย 3 เมือง โรงแรม 3 เมือง

 

อาหาร

วัดไทยทานอาหารไทย

โรงแรม - ไทย จีน อินเดีย

 

จำนวนสมาชิก ไม่เกิน 25 ท่าน
เหมาะกับใคร + มีอะไรพิเศษ  น้องๆปิดเทอม + เหมาะกับท่านที่เวลาไม่เยอะ เส้นทางดีตัดวันเดินทางไกล 1 วัน + กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากไวสาลีแบบ Exclusive 
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
ราคา 48,500-
สายการบิน 

Indigo Air บินภายใน 2 รอบ 

ที่พัก

โรงแรมทุกเมือง + พุทธคยาพักวัดเนรัญชราวาส

อาหาร

วัดไทยทานอาหารไทย

โรงแรม - ไทย จีน อินเดีย

แต่ละรอบต่างกันยังไงนะ คลิ๊กดูตารางเลยค่ะ