ทัวร์แสวงบุญอินเดีย สังเวชนียสถานคือรูปแบบไหน สำคัญอย่างไร ทำไมชาวพุทธต้องไปสักครั้ง

30 มิถุนายน 2563

ผู้เขียน : หนท.

ทัวร์แสวงบุญอินเดีย สังเวชนียสถานคือทัวร์รูปแบบไหน สำคัญอย่างไร สวดมนต์ไม่เก่ง ไม่ธรรมะธัมโม ไปได้ไหม

นึกถึงอินเดีย ต้องนึกถึงทัชมาฮาล จัยปูร์หรือชัยปุระ ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า ไปแบบเที่ยว ถ่ายรูปสวยๆ แต่เมื่อพูดถึงทัวร์แสวงบุญอินเดีย ไปสังเวชนียสถานแล้ว อาจจะยังนึกไม่ออกว่าเราจะไปกันในรูปแบบไหน แต่งตัวสวยๆได้ไหม หรือต้องแบบเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมแน่เลย สวดมนต์ไม่คล่อง กลัวลำบาก จะไปไหวเหรอ หนท.จะว่าไขความกระจ่างว่า การไปทัวร์สังเวชนียสถานหรือที่เราชาวพุทธเรียกกันว่าทัวร์แสวงบุญอินเดีย สี่สังเวชนียสถานนั้นคือการเดินทางรูปแบบไหน สังเวชนียสถาน 4 ตำบลมีความสำคัญอย่างไร ทำไมชาวพุทธอย่างเราๆท่านๆควรจะไปกราบสักครั้งหนึ่งในชีวิต และขอบอกเลยว่าเลือกทัวร์ที่จริตตรงกันกับเรา ไม่ธรรมะธัมโมก็ไปได้และสนุกมากด้วยค่ะ

 

สังเวชนียสถานคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในพุทธศาสนา

สังเวชนียสถานนั้นคือชื่อเรียกของสถานที่ 4 แห่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระพุทธเจ้า นั่นคือเมื่อครั้งท่านประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและดับขันธ์ปรินิพพาน (ตาย)

เวลาที่เราไปวัด ทั้งไปทำบุญหรือประกอบพิธีกรรมต่างๆในพุทธศาสนา ยกตัวอย่างเวลาไปทำบุญที่วัด พระท่านเทศน์ จะยกเรื่องราวต่างๆในพระไตรปิฎกขึ้นมา ซึ่งสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ต้นกำเนิดอยู่ที่อินเดีย เวลาเราไปแสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน ก็สถานที่เหล่านี้ล่ะที่เกิดเรื่องราวในพุทธศาสนาขึ้น

สังเวชนียสถาน 4 ตำบลนี้ถูกกล่าวถึงโดยพระพุทธเจ้าเองก่อนที่ท่านจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไว้ว่า

 

"ดูก่อนอานนท์  สังเวชนียสถาน 4 แห่งเหล่านี้  เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยระลึกว่า 

พระตถาคตประสูติในที่นี่ 1  

พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ 1 

พระตถาคตยังธรรมจักรอันยวดยิ่งให้เป็นไปแล้วในที่นี้  1 

พระตถาคตเสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ 1 

อานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านั้นแล เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา  ภิกษุ ภิกษุณีอุบาสก  อุบาสิกา  ดูก่อนอานนท์  ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์มีจิตเลื่อมใส  จักกระทำกาละ  ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก  จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ "

 

ซึ่งทั้งหมดนี้มีบันทึกในมหาปรินิพพานสูตร พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม 2 ภาค 1 หน้าที่ 308 มหาปรินิพพานสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยช่วงชีวิตสุดท้ายของพระพุทธเจ้า เริ่มต้นที่เมืองราชคฤห์ จบที่สินารา สถานที่ปรินิพพาน

 

สังเวชนียสถาน 4 ตำบลคืออะไร

 

เมื่อถามว่าสังเวชนียสถาน 4 ตำบล มีความสำคัญอย่างไรในพุทธศาสนาก็ต้องบอกเลยว่าสังเวชนียสถานทั้งสี่นั้นเป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนา ทุกคำเทศน์ ทุกคำสอนเกิดที่อินเดียทั้งสิ้น ถึงแม้พุทธในไทยจะมีความแตกต่างจากอินเดียสมัยพุทธกาล แต่โดยเรื่องราวหลักแล้ว ทุกอย่างมีต้นกำเนิดที่อินเดียทั้งสิ้น

          การเดินทางไปถึงอินเดีย เพื่อไปเยี่ยมเยือน กราบสักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบล จึงเสมือนเป็นการไปศึกษาพุทธศาสนาเชิงประจักษ์ ไปศึกษาประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้า ของพุทธสาวกจากสถานที่จริง อะไรๆที่เราไม่เข้าใจ นึกภาพไม่ออกว่าเป็นอย่างไรเวลาเราฟังเทศน์มา อาจจะมากระจ่างแจ้งที่นี่ สังเวชนียสถานสี่ที่อินเดียค่ะ

 

ทัวร์แสวงบุญสี่สังเวชนียสถานคืออะไร รูปแบบของการเดินทางเป็นอย่างไร

เวลาเรานึกถึงทัวร์สังเวชนียสถานหรือเรามักจะได้ยินว่าทัวร์แสวงบุญอินเดียนั้น ถึงแม้ภาพลักษณ์จะแลดูทัวร์สายบุญ ไหว้พระ ธรรมะธรรมโม ซึ่งใช่ค่ะ มันเป็นแบบนั้นแหละ ก็เราไปทำบุญนี่นา ไม่ได้ไปออกค่าย แต่ถึงจะเป็นทัวร์สายบุญ ไหว้พระ ฟังเทศน์ ถ้าเลือกทัวร์ที่ตรงจริต เนื้อหาตรงใจ บริการดี การเดินทางไปอินเดียครั้งนี้ก็น่าตื่นเต้นน่าดู

          การไปสังเวชนียสถานนั้นก็คือการเดินทางออกนอกประเทศไปเที่ยวชมบ้านเมืองอื่นค่ะ ไปเจอสถานที่ ผู้คน บ้านเมืองที่แตกต่าง แต่หลักใหญ่ใจความของทริปคือสังเวชนียสถาน 4 ตำบล สถานที่ของพระพุทธเจ้า ซึ่งพอไปถึงสถานที่ก็เยี่ยมชม กราบสักการะ แวะวัดไทยไปทำบุญทอดผ้าป่า ถวายสังฆทาน ปฏิบัติกันในแต่ละสถานที่เสร็จโปรแกรมก็จัดเวลาไว้ให้ช้อปปิ้ง เดินเล่นดูเมือง รอบกลางเราไม่ได้ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมกันตลอดเวลา แต่ถ้าอยากไปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา ก็มีทัวร์ปฏิบัติธรรมพุทธคยาเช่นกัน

          ใน ทัวร์แสวงบุญสี่สังเวชนียสถานรอบเต็ม เราจะเดินทางไปกราบสักการะพุทธสถานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและสถานที่ที่น่าสนใจตามเส้นทาง เช่น ที่พาราณสีก็พาไปล่องแม่น้ำคงคา ที่พุทธคยาก็พาไปช้อปปิ้ง ที่พักของเราก็มีให้เลือกว่าจะพักวัดไทยหรือโรงแรมในเมืองนั้น ซึ่งการไปพักวัดก็สะดวกสบายดี ได้บรรยากาศที่หาไม่ได้เหมือนการไปพักโรงแรมหรือใครอยากสะดวกสบายระดับสุดก็จองแบบพักโรงแรมได้เลยค่า

          จากที่เล่าให้ฟังไปคงเบาใจได้ว่า เราไม่ได้ไปยุบหนอพองหนอกันตลอดเวลาเพราะไม่ใช่ทริปปฏิบัติธรรม แต่ก็ไม่ได้ใส่เฟอร์ขนสัตว์ไปถ่ายรูปชิคๆที่ปารีสแน่นอน สรุปฟันธงลงไปเลยว่า ทัวร์สังเวชนียสถานหรือทัวร์แสวงบุญอินเดียที่เขาเรียกกันของสะพานบุญทัวร์นั้น เป็นทัวร์ทางสายกลางค่ะ ไปเยี่ยมชม กราบสักการะแบบสุขภาพจิต ไม่กดดัน ที่พักดี อาหารอร่อย ไม่อยากปฏิบัติก็ออกมาช้อปปิ้งดูของกันได้ เหมาะกับทุกคนแน่นอน และขอบอกว่าไปสังเวชนียสถานกันก่อนในตอนที่เราเดินทางไหว้เถอะค่ะ รอให้สังขารเสื่อมลงแล้วค่อยไป ก้มกราบแต่ละทีจะปวดหลังเอานะคะ

 

ทัวร์แสวงบุญอินเดีย สี่สังเวชนียสถานเหมาะกับใคร เวลาไปเราต้องคุยแต่เรื่องธรรมะ หนักๆ ภาษาบาลีตลอดเวลาเลยหรือไม่

วิทยากรบรรยายสังเวชนียสถาน

         ขอตอบเลยว่าเหมาะกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ ถึงแม้ว่าทัวร์อินเดียที่จัดไปกราบสังเวชนียสถานทั้งสี่นี้จะออกแนวเป็นทัวร์แสวงบุญ ซึ่งก็แน่นอนว่าพอขึ้นชื่อว่าทัวร์แสวงบุญอินเดีย Themeหลักของการเดินทางก็คือเราไปไหว้พระ ทำบุญกัน แต่อย่างที่เน้นย้ำไป สะพานบุญจัดทัวร์สังเวชนียสถานทางสายกลาง เราเดินทางไปต่างบ้านเมืองก็เป็นการเปิดหูเปิดตา ไม่บังคับให้นั่งหลับตา ยุบหนอพองหนอกันตลอดเวลาแน่นอน แต่ก็ต้องมีการสวดมนต์ กราบสักการะพุทธสถานที่เราไปเยือน ฟังธรรมะบรรยายจากพระอ.วิทยากรบ้าง ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นธรรมะ แต่ก็กำหนดมาว่าจะไม่หนักเกินไปค่ะ

          ธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีประโยชน์ น่าสนใจ และมีความเป็นอกาลิโก (เป็นจริงตลอดกาล) อยู่แล้ว สะพานบุญเพียงแค่นำเสนอให้น่าสนใจ เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเท่านั้นค่ะ      และนอกเหนือจากเรื่องธรรมะ เราก็จะสนทนากันในเรื่องพุทธประวัติ นั่นก็คือชีวิตของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะ ท่านเจอใคร ถูกสอนมายังไง พระเทวทัตมาระรานท่านอย่างไร เจอพรามณ์มาปรามาสยังไง แล้วท่านผ่านมาได้อย่างไร ทั้งหมดนี้น่าสนใจและเป็นตัวอย่างการดำเนินชีวิตที่ดีมากๆ ไหนจะเรื่องข้างเคียงอื่นๆที่เกี่ยวกับอินเดียที่ไม่ต้องรอให้เม้ามอยให้ฟัง ลูกทัวร์เห็นสองข้างทางก็ยกมือถามกันตลอดๆแล้วค่ะ

          ในส่วนเนื้อหาของทัวร์นี้ ต้องบอกเลยว่าแล้วแต่บริษัททัวร์อินเดียจริงๆว่าจะออกแบบ สร้างสรรค์ให้ลูกทัวร์อย่างไร ขอแนะนำว่าต้องเลือกจริตทัวร์ให้เข้ากับตัวเองนิดนึงค่ะ การเดินทางตามรอยพระพุทธเจ้าของท่านจะได้ตรงจริตที่สุด เพราะถ้าเราสนใจประวัติศาสตร์และไปกับทัวร์แสวงบุญสายปฏิบัติ นั่งรู้ลมหายใจตลอดเวลา อาจจะเป็นการเดินทางที่ไม่เข้ากับจริตตัวเอง อาจจะเบื่อได้ค่ะ ก่อนจองทัวร์ลองหา blog ของทัวร์อ่านดูหรือลองคุยกับหัวหน้าทัวร์ก่อน เพื่อดูแนวทางคร่าวๆว่าเราจะเข้ากับทัวร์แนวนี้ได้ไหม ถูกจริต ถูกใจหรือไม่ เพราะเราต้องอยู่กับเขาไปอีก 8-10 วันค่ะ

          ขอย้ำอีกทีว่า ทัวร์แสวงบุญสี่สังเวชนียสถานนั้น เหมาะกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวันจริงๆ หนท.เองก็ไปตั้งแต่อายุ 24 เจอน้องๆเด็กๆมากมายตามไปกับคุณพ่อคุณแม่ ถึงแม้ว่าสวดมนต์ไม่เก่ง ไม่ค่อยได้เข้าวัดเท่าไหร่ ไม่คุ้นเคยกับพระสงฆ์ แต่หากอยากไปทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถานหรือทัวร์เที่ยวชมพุทธสถานในอินเดียไปเถอะค่ะ อย่าลังเลใจเลย การไปทัวร์แสวงบุญในรูปแบบของสะพานบุญทัวร์นั้นไม่ได้ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม คนเราสามารถสร้างบุญ ทำความดี ทำประโยชน์ได้ตลอดเวลาแค่จิตใจเราดี ยิ่งได้ไปกราบสักการะสถานที่ของพระพุทธเจ้า ไปศึกษาธรรมะเชิงประจักษ์จะยิ่งได้มุมมองดีๆในชีวิตมากมายและขอรับรองว่า จะติดใจประเทศอินเดียแน่นอนค่ะ

 

สรุปตรงนี้เลยว่าสังเวชนียสถาน 4 ตำบล เป็นสถานที่ที่เราควรต้องไปดู ไปชมให้เห็นกับตา สัมผัสกับใจสักครั้งในชีวิต  

          ทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป รอตั๋วโปร ลางานไว้ ไปได้ตลอดเวลาค่ะ ใจเรียกร้อง แต่ทัวร์สังเวชนียสถานนั้นนอกจากจะไม่ดึงดูดเสียตั้งแต่ชื่อเรียกว่าทัวร์แสวงบุญแล้ว ธรรมชาติของประเทศ ตัวสถานที่ก็ดูเฉยๆสำหรับคนทั่วไป แต่อยากให้เปิดใจ หาเวลาไป พาคุณพ่อแม่ไปทำบุญด้วยกัน แล้วจะเป็นการเดินทางที่เปิดมุมมองอีกครั้งหนึ่งในชีวิตแน่นอนค่ะ อย่ารอให้ชีวิตเจอความทุกข์ เจอจุดเปลี่ยนยิ่งใหญ่เสียก่อน ให้โอกาสตัวเองเปิดประสบการณ์ ก่อนประสบการณ์จะบังคับให้เราเปลี่ยนตัวเองอย่างไม่ทันตั้งตัวค่ะ

          ที่สำคัญอย่ารอจนแก่ก่อนจึงจะเดินทาง เพราะพอสังขารเริ่มไม่ไหว เที่ยวไหนๆก็ไม่สนุกแล้วล่ะค่ะ